13.02.2018

Burgemeester Christiaan van der Kamp heeft meer dan de schijn tegen, maar er gebeurt niks, hoe lang nog.

Waar schort het allemaal aan:

1. Buitensporige aanwending van gelden uit de algemene kas, om zijn eigen hachje te “beschermen”.

2. Een collegelid verstrekt alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft,
tenzij dit in strijd is met het openbaar belang, o.a burgemeester Christiaan van der Kamp doet dit absoluut niet.

3. Collegeleden betrachten maximale openheid als het gaat om beleid en beslissingen en om de
beweegredenen daarvoor. Het college handelt in overeenstemming met de Gemeentewet en met de
Wet openbaarheid van bestuur. Ook hier faalt burgemeester Christiaan van der Kamp en zijn kompanen voortdurend.

4. Een collegelid maakt niet ten eigen bate of ten bate van een ander gebruik van in de uitoefening van
het ambt verkregen niet openbare informatie. Burgemeester Christiaan van der Kamp gaat nog wat verder, hij heeft weet van de waarheid maar huurt advocaten in om die waarheid te laten vertalen in leugens.

Wat is nu het echte probleem, dat de raad deze gedragscodes niet wil handhaven, laat staan bespreekbaar maken, dus burgemeester Christiaan van der Kamp en o.a.  wet(-ont-)houder Jan Leendert van de Heuvel, die nota bene ook nog advocaat is, kunnen ongebreideld hun gang gaan.

Zo ook faalt de gemeentesecretaris Johan de Jager en de griffiers, zij dienen in conclaaf te gaan met hun achterban (het college van Burgemeester en wethouders) als ze weet hebben van dit soort praktijken.

Wie heeft dit bedacht , natuurlijk de overheid zelf, maar als het over hun zelf gaat, gelden andere wetten en regels of beter gezegd geen regels en wetten. Lees deze brochure maar eens waarom Helmond wel en Bodegraven Reeuwijk niet. Schandalig dat dit nog steeds kan in Nederland, maar ja er is ook nog zoiets als de Nationale Ombudsman in Nederland. Zal me benieuwen.

Admin - 12:01:37 | Een opmerking toevoegen