11.02.2018

Is burgemeester Christiaan van der Kamp een kerel of toch een mietje.

Om dat te bepalen, moeten we wat dieper ingaan op de persoon burgemeester Christiaan van der Kamp en zijn gedragingen van de afgelopen tijd. Zoals u allen bekend heeft hij narcistische trekjes en dat wordt alleen maar erger. 

Maar wat ontbreekt er nog meer aan:

ZELFREFLECTIE:

Volgens wikipedia “een activiteit waarbij de eigen gedachten, gevoelens en herinneringen tot onderwerp van overdenking gemaakt worden. Reflecteren, of reflectie, is het doorgronden en herkennen van processen die bewust en onbewust plaatsvinden binnen de eigen psyche. Het gaat hierbij niet alleen om denkprocessen, maar ook om gedrag. Het heeft vaak betrekking op ervaringen en gebeurtenissen. Reflectie wordt gebruikt om gelijksoortige situaties in de toekomst beter te kunnen hanteren.

Als je dit niet geleerd hebt, is er geen man over boord. Het is immers nooit te laat om te leren. Om je te kunnen ontwikkelen is het echter wel noodzaak dat je in staat bent tot zelfreflectie. Burgemeester Christiaan van der Kamp is alleen bang om te veranderen, hij weet heel goed wat hij allemaal verkeerd doet.

ZELFVERTROUWEN:

Met zelfvertrouwen bedoelen wij geen “zelfzekerheid” maar het “gevoel dat je invloed hebt op hetgeen er met jou gebeurt in je leven”. Er zijn mensen die ongeacht de situatie waar ze in zitten, altijd het vertrouwen hebben dat ze invloed hebben op het resultaat. Er kunnen ook redenen zijn waardoor je dat gevoel niet hebt. Het is belangrijk te onderzoeken wat hier de oorzaak van is. Het is immers lastig om jezelf te ontwikkelen als je er niet 100% in gelooft dat je zelf het resultaat bepaalt van de moeite die je ergens voor doet. Ja en daar zit eveneens een heel groot probleem van burgemeester Christiaan van der Kamp, hoe wil je nu leugens voor waarheden blijven verkopen.

ZELFMANAGEMENT:

Zelfmanagement is een persoonskenmerk en gaat over de mate waarin je in staat bent jezelf in beweging te brengen en te houden. Sommige mensen hebben dat van nature meer in zich dan anderen. Mensen die van nature wat meer reageren op de omgeving (en wat er op ze af komt) zullen in bekende situaties betere zelfmanagers zijn dan in onbekende situaties. Burgemeester Christiaan van der Kamp heeft dit dus duidelijk niet, hij gelooft alleen in zich zelf.

Omdat burgemeester Christiaan van der Kamp willens en wetens niet wil veranderen, voet bij stuk houdt, alleen met zich zelf bezig is, de leugen verkoopt voor waarheid, etc. etc., dit allemaal  terdege beseft  en weet van heeft zelf, ben je natuurlijk geen “kerel” als je vanuit zo’n positie een zwak burgertje kapot wil maken, dus is de conclusie duidelijk hij is een “mietje”.

Admin - 12:30:32 | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments