18.02.2018

Burgemeester Christiaan van der Kamp vergelijkt de overheid met heroïnejunkies, hij zelf geeft tonnen uit aan advocaten om een simpel burgertje de nek om te draaien, wat voor junk is hij dan zelf.

Klinkt misschien raar, maar wat kun je van een overheid verwachten als de voorzitter van de raad en college van B&W zich zelf gedraagt als een grote heroïne-junk, tonnen aan euro’s verkloot” aan advocaten  om een simpel burgertje kapot te maken, die ook nog eens de waarheid spreekt.

Ien Dales had gelijk iemand die ongebreideld over geld kan beschikken, en daar geen verantwoording over hoeft af te leggen, komt machtsbederf snel om de hoek kijken. Het grote voorbeeld is burgemeester Christiaan van der Kamp.

Integriteit van het bestuur is (…) niet van nature gegeven. Zij kan op verschillende manieren onder druk komen te staan. Het gaat mij daarbij niet zozeer om fraude en corruptie in het bestuur – maar vooral om machtsbederf. (…) Machtsbederf is breder, het draagt het element van ontbinding, verval, vervaging van normen, in zich. Het gaat mij om het sluipend gevaar van bezoedeling van de ambtelijke en politieke reputatie, van aantasting van integriteit van bestuurders, van ontkenning van de hoge waarden waarvoor de democratische rechtsstaat staat. (Speech Ien Dales 1992, minister van Binnenlandse Zaken 1989-1994)”

Er dreigt langzaam maar zeker een onomkeerbare situatie te ontstaan in de gemeente Bodegraven Reeuwijk, die onhoudbaar wordt. De ontbinding, verval, machtsbederf is onmiskenbaar aanwezig en slaat overduidelijk z’n slag op het gemeentehuis van Bodegraven Reeuwijk.

Niemand grijpt in, overal zijn er grote problemen met de interpretatie van het woordje integriteit. De grote baas in bestuurlijk Nederland minister-presiedent Marc Rutte, een leugen om best wil mag. Wat hij niet erbij vertelt, is natuurlijk hoe lang, hoe vaak en hoe erg mag je liegen en willekeur toepassen. Mag je zomaar willekeurig een simpele burgertjes afstraffen, erger nog mag je daar ook tonnen aan euro’s uitgeven om een burgertje de nek om te draaien als hij de waarheid spreekt.

Ik denk dat Mark Rutte’s zijn antwoord zal zijn, dat leugens niet bedoeld zijn om burgertjes kapot te maken, dat je, zelf als burgemeester afschermt door een leugen te vertellen is tot daarentoe, maar zoals burgemeester Christiaan van der Kamp te werk gaat is absoluut not-done.

Admin - 13:27:29 | Een opmerking toevoegen