Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

 


 

 

"De minima magnus scintilla nascitur ignis"


 


 Hoe lang blijft  Burgemeester Christiaan van der Kamp volhouden dat er niets aan de hand is. Hij gokt op procedures, maar belangrijker is zijn onbehoorlijke en niet integere handelswijze!!  Het goede en kwade  in beeld gebracht, druk maar eens op deze link, de Koning rookt gelukkig geen sigaren en  zal not amused zijn.  Dit wordt het item in 2018.


Wet (0nt-)houder Jan Leendert van Den Heuvel SGP blijft ook niet integer als hij opnieuw wethouder wordt link ,  een plaatje zegt duizend keer meer dan een praatje (met de Heere en die bestaat niet).


Het gedrocht dat de integriteit van de overheid bewaakt en handhaaft, de Nationale Ombudsman Mr. Renier van Zutphen, handelt laakbaar en niet integer (niemand grijpt in!).Uw mening telt, druk op deze link de overheid kijkt mee. 

 

 


 BURGEMEESTER CHRISTIAAN VAN DER KAMP TRAINEERT ALLE LOPENDE PROCEDURES  (DIT WORDT DE VOLGENDE KLACHT) , INMIDDELS ZIJN 2 KLACHTEN AGEHANDELD, HIER KUNT U HET RESULTAAT LEZEN . LIEGEN LOONT, EN ALS JE, ZO JE VRIENDJES EN CONTACTEN HEBT KOM JE ALS NIET INTEGERE BURGEMEESTER BEST VER ALTHANS DAT ZOU JE DENKEN. INMIDDELS HEEFT HIJ OOK INTEGRITEIT IN ZIJN EIGEN PORTEFEUILLE. EEN NIET INTEGER IEMAND GAAT OVER INTEGRITEIT VAN ANDEREN!!!!!!!!!!!!!!!!

 
10.09.2017

Als burgemeester Christiaan van der Kamp niet normaal doet, mag je als burger daar iets van zeggen of zou dit een taak van de raad zijn.

Misbruik van rechten zit niet alleen aan kant van burger. Pleit men voor normaal doen aan een kant, dan graag ook maatregelen bij misbruik van positie/macht aan de andere kant! 

Een lokale overheid kan het bloed onder uw nagels vandaan halen, met feitelijk misbruik van hun macht, tekort schieten in hun taak en hun burger(s) tekort doen daarmee!  Men dekt elkaar binnen een Gemeente (helaas gebeurt dit overheidsbreed).

De interne “goede” verhoudingen hebben  niet zelden teveel prioriteit. Geen zelfreinigend vermogen, zoals we alom zoveel horen en zien en dus misstanden na misstanden, zoals ook in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.

Puur te wijten aan het bestuurlijk onvermogen corrigerend op te treden en  na te laten het goede voorbeeld te geven. Mensen (lees: ambtenaren en raadsleden in het bijzonder) durven niet meer elkaar te corrigeren en de waarheid te zeggen. We zwijgen maar over de raad in Bodegraven Reeuwijk, zij noemen zich bevoegd gezag, meer passend was de term: “onderdanig gezag”

Desnoods staken, of dat directies ontslag nemen, als er niet meer verantwoord gewerkt kan worden. De politiek/overheid surft op die passiviteit en op hoop van zegen dat er geen ontsporingen ontstaan en ernstige gevolgen van hun beleid aan het licht komt. En als het dan aan het licht komt gebeurt er weer niets, tenzij ze je moet hangen.

In Bodegraven Reeuwijk is dat ook vele malen gebeurt onder het regime van Burgemeester Christiaan van der Kamp. Een voormalig wethouder kreeg 4 onderzoeken aan zijn broek om het bewijs maar rond te krijgen, geld nog moeite wordt gespaard om iemand te “naaien”. Ook al vinden ze niks, ze maken je kapot.

Nu is burgemeester Christiaan van der Kamp zelf onderwerp van “misbruik van macht” en nu gebeurt er helemaal niks. Dat is niet helemaal waar, hij geeft tienduizenden euro’s aan advocaten uit om zijn positie veilig te stellen,  mag wat kosten.  In vergelijkbare situaties wuift hij de problemen weg, en maakt de slachtoffers monddood danwel stuurt aan op een juridische procedure, en maakt ze dan financieel kapot.

Op www.overheidenintegriteit.nl krijgt u meer inkijk achter de schermen, hoe burgemeester Christiaan van der Kamp, zijn wethouders Jan leendert van den Heuvel en Martien Kromwijk  en diverse ambtenaren feitelijk handelen op de gemeente Bodegraven Reeuwijk

Admin - 09:50:04 | Een opmerking toevoegen.