Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

 


 

 

"De minima magnus scintilla nascitur ignis"


 


 Hoe lang blijft  Burgemeester Christiaan van der Kamp volhouden dat er niets aan de hand is. Hij gokt op procedures, maar belangrijker is zijn onbehoorlijke en niet integere handelswijze!!  Het goede en kwade  in beeld gebracht, druk maar eens op deze link, de Koning rookt gelukkig geen sigaren en  zal not amused zijn.  Dit wordt het item in 2018.


Wet (0nt-)houder Jan Leendert van Den Heuvel SGP blijft ook niet integer als hij opnieuw wethouder wordt link ,  een plaatje zegt duizend keer meer dan een praatje (met de Heere en die bestaat niet).


Het gedrocht dat de integriteit van de overheid bewaakt en handhaaft, de Nationale Ombudsman Mr. Renier van Zutphen, handelt laakbaar en niet integer (niemand grijpt in!).Uw mening telt, druk op deze link de overheid kijkt mee. 

 

 


 BURGEMEESTER CHRISTIAAN VAN DER KAMP TRAINEERT ALLE LOPENDE PROCEDURES  (DIT WORDT DE VOLGENDE KLACHT) , INMIDDELS ZIJN 2 KLACHTEN AGEHANDELD, HIER KUNT U HET RESULTAAT LEZEN . LIEGEN LOONT, EN ALS JE, ZO JE VRIENDJES EN CONTACTEN HEBT KOM JE ALS NIET INTEGERE BURGEMEESTER BEST VER ALTHANS DAT ZOU JE DENKEN. INMIDDELS HEEFT HIJ OOK INTEGRITEIT IN ZIJN EIGEN PORTEFEUILLE. EEN NIET INTEGER IEMAND GAAT OVER INTEGRITEIT VAN ANDEREN!!!!!!!!!!!!!!!!

 
13.09.2017

Waarom komt burgemeester Christiaan van der Kamp steeds geïsoleerder te staan

Hij creëert zelf een vertrouwenskloof en schept wantrouwen door niet te communiceren behalve via de advocaat van de gemeente. 

De negatieve sentimenten tegen en het in twijfel trekken van de integriteit van intellectuelen, zoals burgemeester Christiaan van der kamp zijn zorgelijke ontwikkelingen, zo betoogt ook prins Constantijn zeer recent.  Feiten doen er steeds minder toe, zo stelt hij. Maar als het nu wel waar is en bestuurders zijn inderdaad niet integer.

Oud minister Terlouw wijst erop dat ook binnen de politieke arena de feiten soms ondergeschikt zijn aan politieke belangen. Politici slagen er daarnaast steeds minder in om gemaakte keuzes uit te leggen aan het grote publiek. De legitimiteit van democratie en rechtsstaat wordt steeds vaker in twijfel getrokken.

Het zelfreinigend vermogen is er niet meer, zowel bij de wethouders als raadsleden in de gemeente Bodegraven Reeuwijk zijn dit soort items onbespreekbaar geworden en als je dan een burgemeester hebt als Christiaan van der Kamp die alles aan zijn laars lapt en zelfs wat extra olie op het vuur doet, is het eind helemaal zoek.

Inmiddels is er veel twijfel bij de aangeschreven instanties zoals het Kabinet van de Koning en ombudsman. Dit dossier ligt blijkbaar zeer gevoelig, betrokken instanties reageren nauwelijks op vragen en komen telkens hun afspraken niet na.  Dit kan ook niet anders, immers burgemeester Christiaan van der Kamp kan inmiddels niet om de waarheid heen, en doordat hij niet communiceert, werkt hij zich steeds meer in de nesten.

Raar maar waar, op www.overheidenintegriteit.nl komen steeds meer details boven water waaruit blijkt dat burgemeester Christiaan van der Kamp steeds geïsoleerder komt te staan, in zijn mening dat er niets aan de hand is.

Admin - 14:33:14 | Een opmerking toevoegen.