Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Hoe  fracties en raadsleden geen enkele verantwoordelijkheid nemen, en alleen met zich zelf bezig zijn in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.

 

 

Nieuws:

(Hier worden voor zover aan de orde nieuwe items aangekondigd.)


  • Raadslid VVD-er Gerrit van Eijk niet integer (VVD-Bodegraven Reeuwijk)
De escapes van een prominent VVD-er Gerrit van Eijck, die zich opeens niets meer kan herinneren, wat hij allemaal heeft geroepen en nu de "jonkies" in de Raad opeens de schuld geeft.  Waarom, omdat ze geen dossier kennis hebben.

Zo kan het dus ook. Maar hij vergeet wel dat hij steeds met de "jonkies" heeft meegestemd. Zo zie je maar weer ook een oude rot in het politieke vak is niets vreemd, om de waarheid te verdraaien. VVD heeft landelijk nogal wat problemen op het gebied van integriteit. Het zit dus heel diep bij de VVD.
Het syndroom van Eijk

Hoe is het nu zover kunnen komen. Voor zijn wel verdiende vakantie, was hij behoorlijk negatief over alles wat met de gemeente te maken had. In de vakantieperiode heeft hij kennis gemaakt met de zogenaamde "big five" . Dit heeft waarschijnlijk zo'n impact op hem gehad, dat hij voor zich zelf heeft uitgemaakt dat het weinig zin heeft nog ten strijde te treden tegen de "big six" van de gemeente Bodegraven Reeuwijk. 

Wat zeer verwerpelijk van de VVD is dat Dhr. van Eijk in de openbare raadsvergadering van 14 april 2014 het volgende heeft uitgesproken:

"Ik (namens de VVD) tolereer geen enkele illegale overtreding (vergunningen, etc.) op het grondgebied van de gemeente Bodegraven Reeuwijk" 

Wat doet de VVD, ze tolereren alles maar dan ook werkelijk alles op het grondgebied van Bodegraven Reeuwijk. Dan kom je echt niet meer aan normvervaging toe,  dan ben je gewoon niet integer.

Ik had van hem (maar vooral van de VVD)  toch meer dan rechte rug  verwacht, dan alleen wat loze kretologie. En dit blijft maar voortduren.

Als dit telkens als agendapunt in het presidium was opgenomen, dan had je kunnen scoren. Wat doet de VVD, voor de meeste onzinnige items, lopen ze de raadszaal uit. Dit noemen ze verantwoordelijkheid nemen.

De website is nu geruime tijd in de lucht, de politieke situatie wordt met de dag beroerder. Het stinkt van alle kanten. De VVD (jullie zitten nog steeds in de oppositie, volgens mij)is in geen velden of wegen te bekennen. Enige zelfreflectie ontbreekt volledig bij de VVD. 


Een van de slogans bij de VVD was: handen uit de mouwen in plaats van hand ophouden. Nu anno 2016 doen jullie precies het tegenovergestelde, en al heel lang. 


Jullie politieke leider Mark Rutte, is heel simpel die verbrandt alle schepen achter zich, en gaat gewoon verder. Luister maar eens naar dit commentaar.  Volgens mij moeten jullie dit toch niet te letterlijk opvatten, heb ik zo het idee. Dit honoreert de kiezer in ieder geval niet, en zitten de inwoners van jullie gemeente al helemaal niet op te wachten.

Ik hoop dat de presidium-vergadering van 6 september 2016 enige verlichting heeft gebracht voor de VVD-fractie en de andere oppositiepartijen. Ik kan mij voorstellen dat jullie met mij de mening zijn toegedaan, dat wellicht een motie van wantrouwen op zijn plaats is. Mochten jullie nog niet zover zijn ga ik er vanuit dat jullie op de eerst volgende raadsvergadering op z'n minst vragen (Reglement van orde, artikel 39) zullen stellen. SGP en CDA kunnen ook bijna niet anders meer. Doen jullie niks, denk ik dat het voor de lezers duidelijk is, dat jullie geen knip voor de beurs waard zijn.

Beste VVD na de raadsvergadering van 21 september 2016 is gebleken dat jullie niet alleen heel laf zijn maar ook achterbaks. Gerrit jij hebt mij vaker verteld dat je dit bestuur helemaal zat bent en iedere aanleiding zou aangrijpen om hier een einde aan te maken.
Waarom jullie altijd weer, bij de pakken blijven neerzitten als oppositiepartij, is mij volstrekt onduidelijk.  In ieder geval heb je richting de andere leden van VVD, en natuurlijk de kiezers, en in het bijzonder je zelf, heel veel uit te leggen.

En wil je me spreken, ben een kerel, pak je telefoon en bel mij persoonlijk, en gebruik daar niet andere mensen voor, die opeens ergens bij worden betrokken waar ze part nog deel aan zijn.

Beste VVD-ers hoe hangt de vlag er nu bij, kiezen jullie voor de leugen of de waarheid. Natuurlijk weet ik het antwoord al, maar het duurt wel heel erg lang bij jullie dat het kwartje is gevallen. Voor de jonkies onder jullie heb ik maar een aanbeveling neem gauw afscheid van de oudjes, die kosten de gemeenschap letterlijk heel veel geld.


Regel 1 in de politiek is: hou je aan de regels van de wet voordat je andere de maat meet. (Doe je dat niet ben je niet integer)


  • Raadslid Jan Vergeer (fractievoorzitter CDA gemeente Bodegraven Reeuwijk), niet integer
Ik zie hem als een jonge ambitieuze vent, die met beide voeten in de klei staat. De mouwen wil opstropen en er tegen aan wil gaan, met het gedachtegoed van het CDA in de kruiwagen.

Het gedachtegoed van het CDA heeft alles in zich nl. Christelijk (geloofsovertuiging), Democratisch (Volksheerschappij, het volk bepaalt) en Appèl. Het woordje appèl, is moeilijker te verklaren, maar komt er op neer dat je meer of mindere mate  telkens een hoger beroep doet op de andere 2 uitgangspunten (geloof en democratie.) Dus een continu proces aan de gang houden van zelfreflectie, uiten, verbeteren en uitdragen van je gedachtegoed. In het CDA van onze gemeente blijkt dit een enorme worsteling met zich mee te brengen en dreigt zelfs uit de hand te lopen..

Jan is ook goed thuis in de ambtelijke wereld, want hij is ambtenaar, hij weet dus van wanten. Hij weet als geen ander hoe ambtenaren vaak op eieren moeten lopen, om de politiek en hun bestuurders te bejegenen.

Hij behoort niet tot de jonkies van collega raadslid Gerrit van Eijk. Nee hij is slimmer,  hij is veel slimmer. Het was "zijn" idee, de raad voor te stellen (raadsbesluit d.d. 22 juli 2016), nl. zolang de klachtenprocedure tegen mij loopt, niet meer te communiceren als raad met Peter Kerkvliet. Dit wordt raadsbreed gesteund ook door de VVD, een van de oppositiepartijen. 

Politiek gezien als VVD natuurlijk de aller domste fout die je kunt maken in de arena, je laten mond dood maken als volksvertegenwoordiger (raadslid), en dan ook nog door een partij waar je telkens tegen zit te schoppen. Gerrit (van Eijk, VVD), ik hou wel van dit soort jonkies. (Gerrit jij hebt mij aangezet om jullie allemaal op de wijze zoals het is gebeurd te informeren. Komt dan het puntje bij het paaltje, kies je toch voor de makkelijkste en "veiligste" weg. Zo ga je niet met je burgers om.)

Maar Jan Vergeer heeft natuurlijk verder gedacht en overdacht met zijn partijgenoten. Ze wisten allemaal beter, dat  een klachtenprocedure tegen hun CDA-er, burgemeester Christiaan van der Kamp liep, en dan moeten alle zeilen worden bijgezet. Dit moet natuurlijk met zo min mogelijk ruis op de lijn binnen en buiten het gemeentehuis gebeuren.
Hier gaat ook Jan Vergeer ver over de schreef als jonkie, want hij weet als geen betere, dat de herder van gemeente Bodegraven Reeuwijk Mr. C. van der Kamp, allang alle "credits" heeft verspeeld, als "hoeder van integriteit". Hij weet met zijn partijgenoten dat het net rondom een aantal bestuurders is gesloten. 

Hij weet als zijn CDA-burgemeester Christiaan van der Kamp, nu zijn interpretatie ventileert over de Gemeentewet artikel 170, kan het wel eens heel snel gaan. Wethouder Dirk-Jan Knol (CDA) maakt inmiddels overuren, het CDA wil geen gezichtsverlies lijden naar hun achterban en de burgeres van Bodegraven Reeuwijk. Maar ja, het kwaad is wel al geschied, en je kunt nu eenmaal "politiek incorrect handelen", niet oplossen door "politiek incorrect op te treden". 

Maar ze doen het wel, met medeweten van en afstemming met, weliswaar informeel, hun partijgenoot burgemeester Christiaan van der Kamp. De alom bekende CDA driehoeksverhouding burgemeester, wethouder en fractievoorzitter komt weer boven water, als een van hun in slecht vaarwater komt.

Politiek gezien is het bijna zelfmoord binnen het CDA als je integriteit op het spel staat. De top van het CDA is namelijk hard en meedogenloos, maar zolang wethouder Dirk-Jan Knol, "knollen voor citroenen probeert te verkopen", is het "afvoerputje" waarschijnlijk de enige oplossing voor een aantal bestuurders.
Jan laat een ding een levensles zijn voor jou (en ik hoop voor de andere raadsleden ook) de waarheid waait nooit over. 

Jullie kunnen onmogelijk jullie ogen nog langer sluiten voor de handelswijze van wethouders Laura Leijendekkers, Mr. L. van den Heuvel en Drs. M. Kromwijk. Je mag zelf oordelen over partijgenoot burgemeester Christiaan van der Kamp. Dit kan dus echt niet, vergeet niet, dit is pas het topje van de ijsberg.

Ik neem Jan Vergeer niet kwalijk dat hij tracht te redden wat er te redden valt. Maar één ding is wel duidelijk, was de burgemeester van Bodegraven Reeuwijk van een andere politieke partij, dan was het doek allang voor hem of haar gevallen. Zo zit Jan Vergeer (en het CDA) er ook weer in. 

Maar Jan en zijn fractie zien natuurlijk ook dat het met dag erger wordt, er is bijna geen houden meer aan. Het blijft maar aanhouden, en langzaam maar zeker maakt iedereen van politiek Bodegraven Reeuwijk er deel van uit. 

Jan het gedachtegoed van het CDA wordt hier onrecht gedaan, kijk maar nog eens naar het woordje "appèl". Je bent terug bij af , dat bedoelt waarschijnlijk VVD-er Gerrit van Eijk, soms heb je ook levenservaring nodig, om dit te kunnen begrijpen. 

Zowel het CDA, VVD, SGP en BB-R hebben een immens integriteits-probleem in de gemeente Bodegra-ven Reeuwijk, en daar blijft het niet bij. Dit probleem blijkt diep te zijn verankerd in alle politieke lagen van onze gemeente en wordt door jullie zelf in stand gehouden en met verve verdedigt.

Het CDA wil juist van onderop de partij zuiveren, een hele goeie zaak en zetmaar zoals je nu bezig bent gaat dit niet lukken. Sterker nog je zwicht zelfs voor "ambtsmisbruik".

Je start zelf het afbraakmechanisme op, nota bene van je eigen start als fractievoorzitter maar nog erger van het gedachtegoed van het CDA. Jammer en nog eens jammer, en het ergste is dat je dit doet voor het goede doel nogmaals je kunt niet iemand in bescherming nemen die niet integer is.


Verloochen het gedachtegoed van het CDA niet langer,het is een van de weinige partijen (en misschien de enigste) in de Nederlandse politiek die het woord "integriteit" benoemen, zelfs scanderen. 

Nu kun je nog terug in je jonge politieke carrière. Ik gun het je nog steeds, maar dan moet je wel onmiddellijk ingrijpen.

Jan, verkramptheid in de politiek is een slechte leermeester, ook dogma's werken stagnerend, je moet pragmatisch werken,in deze snelle  maatschappij. Betracht daarbij volledige transparantie, erken fouten en ga altijd de dialoog aan. Jullie leider Sybrand Buma wil niet anders meer. Je moet vooruit, stilstand is achteruit gang. Jullie bestuurders kunnen geen kant meer uit, omdat zij niet bereid zijn hun instelling te veranderen en telkens voor de problemen weglopen. De waarheid tot je nemen is het moeilijkste, maar daarna gaat het vanzelf. Doe ik nu iedere dag, en dat lucht op.

En onthoudt goed dat een beter Nederland, zoals Sybrand Buma dat wil, niet gebaat is bij een "slecht" functionerende CDA-fractie in Bodegraven Reeuwijk

Het blijkt weer eens dat in den lande de slogan; C (-hristenen) D (enken) A(anders) steeds meer een synoniem blijkt te zijn voor waar het CDA dient voor te staan. Jullie zijn hier een goed voorbeeld van, sterker nog jullie voeren het ook nog uit.


Regel 2 in de politiek, neem onmiddellijk afscheid van de mensen om je heen (dus ook in je partij) die je gedachtegoed te grabbel gooien en niet integer zijn, ongeacht hun functie en aanzien.

  • Raadslid Henk van der Smit (fractievoorzitter SGP Bodegraven Reeuwijk) niet integer

 


De oudst politiek partij in Nederland, die altijd de Bijbel voorstaan, dit altijd zullen uitdragen, en daarnaast hun gedachtegoed proberen te verenigen met de hedendaagse politiek en samenleving.

De Bijbel is feitelijk de ultieme weergave voor de SGP tussen het "kwade" en het "goede", vervat in 10 duidelijke Geboden van de Heere. Met als grondgedachte dat de Heere,  volkomen te vertrouwen is en ook haar/zijn leven en haar/zijn omstandigheden regeert. 

Als je dit gedachtegoed nu  projecteert op de omstandig-heden die op dit moment spelen binnen de politiek Bodegraven Reeuwijk. En je maakt daar als SGP deel van uit,  met 3 raadsleden, en zelfs een wethouder levert, moeten er toch langzaam twijfels ontstaan of je dit nog met het SGP gedachtegoed kan verenigen. 
Als de integriteit in het geding is, en de raadsleden van de SGP maken hier inmiddels deel van uit, dan kun je onmogelijk nog terugvallen op de Bijbel. 

Immers het principe bij de SGP  is eerst de normen en waarden van de Bijbel naleven en dit alsdan projecteren op de rest. Dus niet achteraf je handelswijze toetsen aan de Bijbel, maar altijd vooraf. Hier gaan het gros van de SGP-ers  helemaal aan voorbij.

Maar als je nu dit gedachtegoed even laat voor wat het is, en je kijkt dan naar wethouder Mr. Jan Leendert van den Heuvel, hoe hij denkt en functioneert in de praktijk. Ik noem een voorbeeld.

Wethouder van Mr. Jan Leendert van den Heuvel, is als o.a. portefeuille-houder handhaving, betrokken bij een aantal dossiers betrekking hebbende op o.a.mij. Een mijn adviseurs confronteerde hem in een onderhoud met een arrest van de rechtbank, waarin het tegendeel stond wat hij beweerde. Zijn antwoord was desastreus: ik lees geen arresten en heb daar in deze gemeente ook niks mee te maken.

Deze handelswijze is niet alleen laakbaar, politiek onverantwoord, maar als je hier dan ook nog gevolg aan geeft binnen de gemeente, en alle raadsleden sluiten ook nog hun ogen voor dit onrecht, is er geen weg meer terug. 

Ook in advocatenland zal iedereen perplex staan, dat een advocaat in een publieke functie dit soort onzin uitkraamt, en er ook nog naar handelt.  

Niet minder erg is dat Henk van der Smit tot de herbenoeming van de huidige burgemeester Mr. C. van der Kamp heeft geleid. Nog erger is dat beide personen inmiddels in dezelfde "integriteitsschuit" zitten, en daarnaast verplicht zijn uitvoering te geven aan de Gemeentewet artikel 170. Ik weet dat het moeilijk is je eigen vlees te keuren, maar ja als de Wet en Bijbel eenduidig hierin zijn, kunnen jullie toch moeilijk anders oordelen. Vraag aan de SGP fractie, hoe zien jullie dit op dit moment.

Dit laat onverlet dat vast staat dat wethouder Mr. L. van de Heuvel weinig op heeft met de Wet, bij o.a. de handhavingsdossiers. Hoe hij dit combineert met de normen en waarden, zoals de SGP die nastreeft, is mij een volstrekt raadsel. Deze man is in ieder geval niet integer.

Als fractievoorzitter bent u politiek de eerst verantwoordelijke en aangewezene om in te grijpen, sterker nog u wordt geacht in te grijpen als de integriteit in het spel is. Wat gebeurt er, helemaal niks. 

Inmiddels kunt u ook niet meer om het feit heen hoe het wethouders-koppel Van de Heuvel/Leijendekkers een verbond hebben gesloten, puur en alleen om eigen gewin. U en uw fractie kunnen het hoofd niet langer meer afwenden. 

Er is geen weg meer terug. Belangenverstrengeling in de politiek is ook een doodzonde. Beide misbruiken bewust hun positie om dit mogelijk te maken. En nu.

Als uw politiek leider het even niet meer weet kijkt hij altijd eerst in de (Grond-)Wet. Overigens heel verstandig. De wet is zeer duidelijk over niet integere bestuurders, en dat weet Mr. Kees van der Staay ook. Van der Staay heeft ook zo zijn eigen visie hierover.

Als SGP-er, kunt u daarnaast ( en de overige raadsleden)onmogelijk, de stelling volhouden dat u volgens de normen en waarden van de Bijbel handelt, integendeel zelfs. 

De vraag die nu voorligt aan iedereen die het gedachtegoed van  de SGP als norm hanteert in onze gemeente  is, wie moet ik nu vertrouwen de SGP-fractie  Bodegraven Reeuwijk (het "kwade?") of de Heere (het goede). Ik kies inmiddels voor de laatste, en zo zie je weer dat je feitelijk nooit om de Heere heen kan, als je zo blijft doorredeneren. Dit is ook de meest logische verklaring dat de SGP de meeste stabiele partij is in Nederland. 

Zoals jullie weten, heeft De Heere allang gesproken, de Wet is ook duidelijk en in den treuren aangehaald. Het presidium is 6 september 2016 bij mekaar gekomen,de leden voelen zich natuurlijk allemaal aangevallen, maar dat is feitelijk niet zo.  Jullie krijgen met z'n allen nu de spiegel voorgehouden. De boodschap is helder, kijk niet de andere kant op. Als SGP-fractie moeten jullie overstag en het goede voorbeeld geven.

Jullie gaan blijkbaar niet overstag gezien jullie houding in de raadsvergadering van 21 september 2016. Jullie keren dus niet alleen De Heere de rug toe, maar verloochenen ook de wet. Erger kan niet, en dus blijft dit niet zonder gevolgen.Ik heb niets tegen principes, ik heb wel iets tegen mensen die hun principes om hun eigen belang  te borgen, aan de kant zetten.

De Heere en de duivel zijn elkaars tegenpolen, sterker nog je kiest voor de een of voor de ander, een middenweg is er niet. Zoals  de overlevering zegt, zal de duivel niet nalaten, de gelovigen te blijven "pleasen" om zijn kant te kiezen.De verleidingen zijn vaak immens in deze wereld. Jammer dat u weigert in te zien dat de invloed van De Heere afbrokkelt in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.


Regel 3 in de politiek, verloochen nooit je principes, het is niet voor niets dat de  Grondwet uitdrukkelijk Staat en godsdienst scheidt. (De Nederlandse staat maakt geen onderscheid t.a.v. haar onderdanen, godsdienst doet dat wel)
  • Raadslid Remco Tijssen (fractievoorzitter BB-Bodegraven Reewijk) niet integer

Burgerbelangen Bodegraven Reeuwijk (BB-R) is de grootste partij in de gemeente. Een partij die staat voor een ontspannen en solidaire gemeente. Midden jaren 90 opgericht door wethouder Drs. M. Kromwijk. 

Maar zo ontspannen is het niet in de partij, inmiddels hebben ze al ruim 20 raadsleden "versleten", en we zijn net halverwege de regeerperiode. Ik denk  dat de solidariteit inmiddels ook ver te zoeken is.

Hoe kon het zover komen. Wethouder Drs. M.  Kromwijk, had bij zijn vorige werkgever woningcoöperatie Woonbron, de zaak voor zichzelf helemaal verbruit. Woonbron ging nl. mede onder zijn verantwoordelijkheid en "geslepenheid" voor een paar honderd miljoen het schip in. Hij wist dat hij in dit soort functies niet zomaar meer aan de bak kwam.

Slim als hij was, wist hij als geen ander, dat je alleen wethouder kon worden door simpel gezegd te proberen de meeste stemmen te halen binnen de gemeente. Hoe doe je dat, door goed te kijken waar de andere partijen de kiezers laten liggen. En heel belangrijk inspelen op hiaten die de landelijke politiek liet vallen, immers veel PvdA-ers waren links beu,  en er ontstond daarnaast een verrechtsing van de maatschappij, het zgn. populisme. 

Voor dit soort mensen was de gevestigde politiek afgedaan, en plaatselijke partijen speelden hier handig op in. Zo ook BB-R.  Tactisch gezien, was de list die hij verzon,  zoveel mogelijk kandidaten op de kieslijst zetten, die huiverde van de gevestigde orde (VVD, PvdA, CDA, etc), net dat extraatje ten opzichte van de rest.


Je zit dan nog alleen met een probleempje hoe hou je de groep in den beginne bij mekaar. Dit kun je door mensen belangrijk te maken, dan werken ze voor je en gaan ze door het vuur. De beloning is in eerste instantie  de stemmen, die ze met z'n allen binnenhalen. Dat waren er heel veel dit keer, Martien Kromwijk lachte in zijn vuistje, dit kan hij als geen betere, mensen overtuigen.  

Voor hem was de buit binnen niet een wethouderspost maar zelfs 2. Galant zoals hij was werd de tweede post aan een vrouw Laura Leijendekkers toevertrouwdZe blijkt iemand te zijn met weinig inhoud, alleen met zich zelf bezig is, en verder interesseert het haar bar weinig wat er gebeurt. Behalve haar eigen privé belang blijkt nu. 


Ja Remco nu moet jij aan de bak. Lees dit artikel maar eens. Jouw wethouder Martien Kromwijk treft geen enkele blaam. Woonbron gaat voor honderden miljoenen het schip in, 150 werknemers op straat. En Martien Kromwijk stelt doodleuk dat deze gezinnen zich nergens zorgen over moeten maken, ze kunnen zo aan de bak bij de andere 400 woningcoöperaties. En als klap op de vuurpijl geeft hij zich zelf ook nog een riante bonus mee. Burger Belangen versus eigen belang (anno 2014), zo zit wethouder Martien Kromwijk nog steeds in de wedstrijd (anno 2016).

Aan jou, Remco om aan te geven aan jullie kiezers, dat dit toch wat anders ligt, of toch niet. Vraag de raadsleden maar eens die jullie al aan de kant hebben gezet.

Iedereen blij, maar met zoveel mensen (bijna 50) op de kieslijst komt er natuurlijk muiterij op het schip. Er is natuurlijk geen enkel historische besef of binding laat staan enig politiek besef. Dat deerde Martien Kromwijk ook helemaal niet, hij liet het verloop in de partij  "democratisch" plaatsvinden. 

Waarom?  Hij kon nu doen en laten wat hij wou, en de heren raadsleden wisten nauwelijks van wanten, en wilden ze overleven en centjes blijven ontvangen (ca € 700,=/maandelijks), dan moeten ze naar zijn poppen dansen.  Degene die dat niet begrijpt of anders denkt vliegt eruit. En dat zijn er inmiddels al heel veel, of fractievoorzitter Remco Tijssen dit helemaal door heeft, waag ik te betwijfelen. En daar blijft het niet bij, inmiddels weet hij dat zijn wethouders van BB-R in zwaar weer zitten, en hun posities ter discussie staan, en steeds verder door het ijs zakken.

Besturen is Martien's zijn lust en leven, en daar is hij veel beter in dan de andere bestuurders. Gezien zijn makkelijke praat, gedegen dossierkennis, en daarnaast heeft hij neus voor de zwaktes van andere bestuurders, is dat voor hem een klein kunstje.  En hij weet als geen ander dat je altijd moet zorgen dat je de voorzitter van een bestuur, in deze burgemeester Mr. C. van der Kamp voor je moet winnen.

Weer snijdt het mes aan 2 kanten, immers BB-R en het CDA hebben het overwicht in de coalitie, daarbij heeft wethouder Kromwijk nog het voordeel dat hij beste maatjes is met de burgemeester. De burgemeester daarentegen heeft weer zijn invloed op BB-R via wethouder Martien Kromwijk. Een overeenkomst hebben ze, zij zijn zeer arrogant. Zo zie je weer hoe een gouden alliantie opeens wordt geboren, zonder dat de andere coalitiepartijen het in de gaten hebben.

De een moet de ander afdekken, zo ook in mijn klachtenprocedure. De klacht tegen de burgemeester, moet volgens een bepaalde klachtenverordening worden afgewerkt. Normaliter wordt een klacht tegen de burgemeester afgewerkt door een onafhankelijke klachtencommissie. 

In Bodegraven Reeuwijk gebeurt dit door de Loco-burgemeester. Je hebt 2 loco-burgemeesters in onze gemeente één van het CDA en één van de BB-R. De CDA wethouder Knol is niet onafhankelijk, immers  de Burgemeester C. Van der Kamp is CDA-er. Dan blijft er één over dat is wethouder Drs. Martien Kromwijk.

Voor de buitenwereld een ondoordringbare vesting, onafhankelijker kan bijna niet. De vrij gevochten jongens (BB-R) tegen de gevestigde orde (de oude politiek). Neem van mij aan in de politiek is alles anders dan wij denken en hopen. De boeven hebben boefjes nodig en de boefjes kunnen weer niet zonder de boeven. Ook hier zie je weer dat Burgemeester C. van der Kamp (figuurlijk de boef) mee aan de touwtjes trekt, en Martien Kromwijk ( figuurlijk het boefje) getrouw meedoet. Of zijn het  toch allebei "boeven", u mag zelf kiezen als lezer.


Waarom, wat zit hier achter. Martien Kromwijk wil natuurlijk weer hogerop, de gemeente Bodegraven Reeuwijk is te klein voor hem. Maar ja, de bak ellende die hij bij zijn vorige werkgever heeft achtergelaten krijg je niet zomaar van tafel. Dan moet je nieuwe vrienden maken, liefst die zijn aangesloten bij een landelijke partij, en die veel bestuurspower hebben in den lande. Het CDA is zo'n partij. Dus je hebt er alle belang bij, als er een bestuurspost vrijkomt, waar niet direct een CDA-er in aanmerking voor komt, en je solliciteert dat je in ieder geval meer kans hebt als je het CDA mee hebt en/of daar invloed op kunt hebben.

Ja hoor de cirkel is weer rond, en iedereen kan weer door met de orde van dag. U zult met mij eens zijn, even los van alle andere complicaties dat integriteit ver te zoeken is. Laat staan dat wethouder Drs. Martien Kromwijk mijn klacht tegen de burgemeester, alleen en zelfstandig mag afhandelen. Dit is volstrekt belachelijk. Ook hier komt Burgemeester Mr.  C. van der Kamp niet op het idee om het anders en professioneler te doen. Dit is achterbaks en laag aan de grond.

We zwijgen maar over jullie wethouder Laura Leijendekkers, die volstrekt de weg kwijt is. Niemand maar dan ook niemand zowel in onze gemeente als buiten de gemeente, kan niet anders nu, dan vaststellen dat deze wethouder alles behalve integer is.

Beste raadsleden van de BB-R, ik neem jullie niets kwalijk, jullie gingen voor het goede doel, en met de beste bedoelingen. Maar nu moeten jullie zelf aan de bak, strijd met open vizier, transparant en hou iedereen de Wet voor. Dan zijn jullie ijzersterk en kan niemand om jullie heen.

Het beste advies wat ik jou, Remco Tijssen, fractievoorzitter van BB-R, op basis van de huidige stand van zaken, en vooral wat er nog gaat komen, kan geven, neem afscheid als fractie van jullie wethouders. Jullie kiezers willen dit uiteindelijk niet. Mocht daarnaast Martien Kromwijk ergens een betere bestuursfunctie krijgen aangeboden, is hij toch weg.

Beste Remco, het zal voor jou en je fractie, niet de aller gemakkelijkste presidium vergadering (6 september 2016) zijn geweest. Jullie politiek leider Martien Kromwijk moet nu worden afgedekt door burgemeester Christiaan van der Kamp. En die staat voor een onmogelijke taak, hoe krijg je de waarheid toch nog gedraaid, met zo weinig mogelijk scheuren in je broek. Niet dus. En de waarheid verdraaien is het stomste wat je nu kunt bedenken, heb ik zo het idee. Neem het verlies, en ga met open vizier verder.Regel 4 in de politiek, pleeg geen kiezersbedrog en hou de kiezers geen worst voor, meestal een sigaar uit eigen doos.