Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Wanneer is er sprake van integriteitsschending.Waar ga je over de schreef bij de overheid?

Om u een beetje op weg te helpen kunt u hieronder zelf bepalen of u als raadslid, bestuurder of ambtenaar ergens nalatig bent of zelfs in overtreding bent (geweest). Van mijn kant heb ik gemeend de nalatigheden binnen uw gemeente in zwart te accentueren.

Typen integriteitsschendingen:

 • Corruptie: omkoping en/of bevoordeling van vrienden, familie, partij;

 • Fraude en diefstal; 

•  Dubieuze giften en beloften; 

•  Onverenigbare nevenfuncties, activiteiten en/of contacten; 

•  Misbruik van bevoegdheden; 

•  Misbruik en manipulatie van informatie;

 •  Discriminatie, (seksuele) intimidatie en onfatsoenlijke      omgangsvormen; 

•  Verspilling en wanprestatie;

 •  Wangedrag in de vrije tijd.

Ten overvloede meld ik u allen dat wanneer u niet voldoet aan één van genoemde criteria, er sprake is van schending van de integriteit. Ik ben de mening toegedaan dat een aantal onder u (raadsleden, bestuurders en ambtenaren) er aanzienlijk meer op hun kerfstof hebben staan. Kwestie van afturven denk ik zo, als een van u nog twijfelt, of dit zo is.

Beste lezer overal is natuurlijk een oplossing voor en die ligt in de Wet verankerd. Als volksvertegenwoordiger dien je integer te handelen. Als ze daar nu eens mee starten. Vervolgens hun bestuurders tot de orde roepen, zijn we al een heel eind, en voorzover nodig (deels) naar huis sturen. Het is natuurlijk zeer kwalijk als de commissaris van de Koning Jaap Smit weigert het goede voorbeeld te geven, en de minister bewust verkeerd informeert. 

Burgemeester Christiaan van der Kamp slaat om dit moment wild om zich heen, het vertrouwen in hem slinkt met de dag, maar ja, als er eentje omvalt, valt de rest ook, dus zit er niets anders op dan net doen of je, je rug recht houdt. Dit is echte politiek, op de meest smerige wijze. 

In dat dilemma zitten ze nu. U als lezer weet nu de oplossing nu de rest nog.

Het zal mij benieuwen en we gaan met z'n allen spannende tijden tegemoet.