Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Hoe ambtenaren van de gemeente Bodegraven Reeuwijk (in-)formeel meewerken aan het omzeilen van de integriteit.

 

Nieuws:

(Hier worden voor zover aan de orde nieuwe items aangekondigd.)Inhoudsopgave:  1. Gemeentesecretaris Drs. J. de Jager niet integer ?
  2. Raadsgriffier Drs J. Rijs niet integer ?
  3. Ambtenaar Dorus van Deursen niet integer ?
  4. Ambtenaar Patrick Steenaart niet integer?   • Hier blijft het niet bij, in de loop van de rit zullen nog een aantal direct betrokkenen bestuurders  en ambtenaren worden aangesproken over hun handelswijze, immers zij maken allemaal deel uit van het systeem.  U zult het toch met mij eens zijn dat de houdbaarheidsdatum van een aantal bestuurders respectievelijk ambtenaren van de gemeente Bodegraven Reeuwijk, behoorlijk over de datum zijn. Temeer vast staat dat alle bestuurders weet hebben van feiten die niet door de beugel kunnen. Het gewoon laat gebeuren. U grijpt niet in, etc. Dus het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven Reeuwijk heeft een gigantisch integriteitsprobleem geschapen en houdt dit ook nog in stand.

Binnenkort nieuwe details.