Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 


Voorwoord.In onderhavige uiteenzetting kunt u lezen, hoe de gemeente mij ruim 25 jaar aan het lijntje heeft weten te houden. Doordat bestuurders, ambtenaren en raadsleden het niet zo nauw nemen met de waarheid, afspraken niet nakomen, dan wel zo hun voorkeur hebben hoe ze vergelijkbare problemen toch anders oplossen, daarbij niet schuwen een loopje met de wet en/of beleidsregels daaromtrent te nemen.  Willekeur is aan de orde van de dag. Het democratisch proces wordt telkens ondermijnt terwijl het bevoegde gezag (de raad) wel hiervan op de hoogte is, maar niet ingrijpt, dan wel godswater over godsakker laten stromen.

In die 25 jaar heb ik een dossier opgebouwd wat er niet om liegt. De uitdaging hierbij is hoe krijg je, je bewijslast rond. Dit had nogal wat voeten in aarde, maar uiteindelijk is het mij gelukt. Als u mijn verhaal heeft gelezen zult u begrijpen  dat gelijk hebben als burger en gelijk krijgen, een bijna onmogelijkheid is, in de politiek. Dit is nu mijn grootste dilemma en wordt mijn nieuwe uitdaging.

Mijn verhaal is gebaseerd op feiten, onderliggende correspondentie, o.a. vonnissen van Raad van State en tal van onderhouden met bestuurders en raadsleden zowel in een formele als informele setting. Het zal u verbazen wat een wereld van verschil heerst bij iemand die informeel zijn zegje doet over de gemeente en uiteindelijk als het erop aan komt, formeel, vaak tegenstrijdig, anders handelt. Hierbij is willekeur meer regel dan uitzondering, daarbij vergeten velen dat ze als wettelijk aangestelde bestuurder, volksvertegenwoordiger, of ambtenaar, de eigen inwoners dienen te dienen, en te allen tijde  zorg te dragen dat de Nederlandse wet wordt nageleefd, ongeacht hun politieke of persoonlijke voorkeur of wiens belangen het ook moge zijn.

Het allerbelangrijkste is dat ze iedere schijn,maar dan ook iedere schijn van de schending van de integriteit als bestuurder, ambtenaar en raadslid moeten voorkomen. 

Als u dit in het achterhoofd houdt, zult u perplex staan wat zich allemaal in ons gemeentehuis afspeelt. Als je sommige mensen nader op de keper beschouwt, is hun niets vreemd.

Gezien de gigantische hoeveelheid aan informatie, ben ik voornemens deze website te splitsen. U wordt hierover nog geïnformeerd.

Voor de betrokkenen of degene die zich voelen aangesproken, verwijs ik naar de disclaimer (grijze balk, bovenaan). Tot nu toe (augustus 2017) heeft niemand van het bestuur of raad of ambtenarij gereageerd.

Veel lees plezier en/of huiver,

Bodegraven Reeuwijk, 10 augustus 2016,

Peter Kerkvliet


Algemene opmerking:

"U zult ondertussen als (vaste) lezer merken dat deze pagina bij voortduring verandert. Dit komt door het feit dat toevalligerwijs iemand achter mijn website kwam. Ik heb toen besloten iedereen inzicht te geven in hoe de site tekstueel in de tijd gezien wordt opgebouwd en bijgesteld. Kan dus zo zijn dat teksten worden aangevuld of er vanaf worden gehaald. Zolang de site niet af is, acht ondergetekende zich vrij in het maken van keuzes hierin."