Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Sleutelrol Patrick Steenaart bij interne communicatie en uitvoering de man met vele gezichten.


Nieuws:

(Hier worden voor zover aan de orde nieuwe items aangekondigd.).


Integere bestuurders en ambtenaren zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van de burger in het gemeentelijk handelen. Integriteit heeft ook alles te maken met kwaliteit en professionaliteit. Om de integriteit hoog te houden staan allereerst individuele politici en ambtenaren aan de lat. Daarnaast zijn college en raad gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed integriteitsbeleid en het periodiek agenderen van het thema integriteit.

Als Secretaris Bezwaarschriftencommissie is de belangrijkste taak het behandelen van bezwaarschriften. Je voert hierbij het secretariaat en stelt adviezen op voor de bezwaarschriftencommissie. Je beoordeelt ingediende bezwaarschriften op ontvankelijkheid en toetst deze aan wetgeving en jurisprudentie. Het secretariaat bestaat uit procesbewaking, agendering, verslaglegging en correspondentie. Je neemt deel aan de vergaderingen en hoorzittingen.

Patrick Steenaart is degene die er op moet toezien dat alles volgens de regels gaat der kunst. Hij is degene die de rechten van de burgers dient te bewaken en het vertrouwen in de overheid dient te herstellen waar dat moet, met als uitgangspunt het bevorderen van de kwaliteit en vooral de integriteit van de overheid. Hierbij is van belang dat hij altijd onafhankelijk kan handelen.

En daar zit  n u een heel groot probleem, en is Patrick Steenaart langzaam maar zeker op een hellend vlak terecht gekomen, en is inmiddels het eind zoek.Dit is en  wordt telkens nog eens versterkt door burgemeester Christiaan van der Kamp die achter de schermen zijn ding doet.

Bij u zal inmiddels de gedachte opkomen waar heeft die man het over, maar luister dit bandje maar eens af, dan gaat bij de goed verstaander echt een lampje branden (overigens house-made):

 


U kunt nu zelf waarnemen hoe een "onafhankelijke" bezwaarcommissie op allerlei manieren tracht de feiten die ter zake doen,niet tot zich te nemen en zelfs te weigeren.  Sterker nog de advocaat (AKD) van de gemeente doet er alles aan om niet het dossier te overleggen, en liegt in opdracht van ja hoor, burgemeester Christiaan van der Kamp.

De bezwaarcommissie moet uiteindelijk met zich zelf in overleg om te bepalen of zo wel verder kunnen maar durven de gemeente niet tegen te spreken of zelfs het dossier op te vragen. Inmiddels zijn ze zo ver dat ze wederom weigeren het dossier tot zich te nemen.  (Dit noemen ze behoorlijk en onafhankelijk)

Later meer over de positie van Patrick Steenaart en burgmeester Christiaan van der Kamp en wethouder Jan Leendert van den Heuvel. Patrick Steenaart laat niets aan het toeval over om commissieleden te beïnvloeden en zijn invloed uit te oefenen om burgemeester Christiaan van der Kamp te ontlasten. Alles wordt zorgvuldig voorbereid, zelfs worden opeens commissieleden vervangen tijdens de lopende zitting om iedere complicatie richting het besluitvormingsproces zoveel mogelijk te voorkomen en voor te zijn.

Het meest frappante is dat burgemeester Christiaan van der Kamp alles ontkent, ooit ergens iets te hebben toegezegd of afgesproken terwijl Patrick Steenaart richting o.a. de bezwaarcommissieleden stelt dat de burgemeester die weliswaar heeft gezegd, maar dat hij het niet zo heeft bedoelt en het was daarnaast toch een informeel gesprek 12 mei 2014 bij Kerkvliet thuis. Wie liegt er nu, dat zal iedereen toch duidelijk zijn onze burgemeester Christiaan van der Kamp!

De burgemeester zal natuurlijk altijd ontkennen dat hij met Patrick Steenaart rechtstreeks over dossiers praat, en misschien is dat ook wel zo. Wat hij niet vertelt is dat hij dit indirect via zijn vertrouwenspersoon Dorus van Deursen doet, Patrick Steenaart steekt dit niet onder stoelen of banken, hij praat daar open over met de bezwaarcommissieleden.