Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Integriteitsperikelen wethouder Jan Leendert van den Heuvel SGP Bodegraven Reeuwijk

Nieuws:

(Hier worden voor zover aan de orde nieuwe items aangekondigd.)  • Wethouder Mr. Jan Leendert van den Heuvel (SGP) niet integer ?

De meest inconsequente bestuurder is wethouder Mr. Leendert van den Heuvel. Een stereotype wethouder die in de luwte van de rest opereert, en op het eerste gezicht zijn taken waarneemt zoals het hoort. Maar dit ligt toch iets genuanceerder. Waarom? 

Hij is naast het wethouderschap (Ruimtelijke ordening/Milieu en Handhaving) ook nog praktiserend advocaat en houdt kantoor binnen de gemeente. Op zich ook niks mis mee, maar als je weet hebt of kunt hebben van praktijken binnen de gemeente, waarvan de juridische context nauwelijks of zelfs niet juridisch verdedigbaar zijn, heb je een dik probleem.


Bijvoorbeeld  het handhavingsdossier is zo'n pijndossier, waar willekeur aan de orde van de dag is, dan kan het niet anders dat  je  onherroepelijk over de schreef gaat. Dit klemt des te meer als je ook nog praktiserend advocaat bent. 

Een van de speerpunten van het SGP verkiezingsprogramma 2014-2018 is nota bene handhaving, ik citeer als volgt:

"Consequente en gemeentebrede handhaving is noodzakelijk om een aantrekkelijke en veilige leefomgeving te houden en geloofwaardig te blijven."

Als je dan wethouder wordt, en je wil geloofwaardig blijven overkomen, kan het toch niet zo zijn, dat op basis van willekeur, en dus niet consequent, wordt gehandhaafd. Van de andere kant kun je geen betere dossiers krijgen op je advocatenkantoor, immers als een overheid de wet niet nakomt, of zelfs omzeilt, is dit altijd kassa.

Het zal je politieke overtuiging maar zijn, en als je het dan als advocaat ook nog propageert en verdedigt, ga je niet alleen over de schreef maar is integriteit ver te zoeken. 

Hoe nu te handelen immers links of rechtsom hij kan geen kant meer uit. Wethouder Mr. L. van de Heuvel  heeft niet alleen de schijn tegen, maar handelt gewoon bewust en bij voortduring in strijd met de wet. Hij wuift telkens alles weg, en tracht bij voortduring mist op te werpen. Dit houdt hij nu al een jaar lang vol.


Wel erkent hij dat de vorige colleges behoorlijke fouten hebben gemaakt in mijn dossier en die rotzooi nu op het bordje van het huidige college ligt. Daar kan hij ook niks aan doen en dus moet ik het maar zelf uitzoeken, voor hem is de casus afgedaan. Burgemeester Christiaan van der Kamp dacht hier toch anders over, maar is blijkbaar omgepraat door wethouder van den Heuvel. 

Vanuit de grondgedachte van de SGP gezien, ik citeer:

WAT IS DE SGP?

"De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is in 1918 opgericht en daarmee de oudste politieke partij van ons land.  De standpunten van de SGP zijn gebaseerd op de Bijbel. De SGP is ervan overtuigd dat God alle eer behoort toe te komen en Bijbelse waarden en normen goed zijn voor iedereen."

heeft wethouder of misschien beter uitgedrukt "wetont-houder"  Mr. Leendert van den Heuvel toch nog wat uit te leggen, als de Bijbelse waarden en normen goed zijn voor iedereen. Duidelijk is wel dat je niet mag liegen volgens de bijbel. En dat doet hij bij voortduring. Het is mij niet helemaal duidelijk of je nu een juridisch probleem hebt of een ethisch probleem, of misschien beide, het is aan u om hierover een eigen oordeel te vormen.

Dat de raad hier niets mee doet, is onbegrijpelijk, immers dit druist in tegen alle principes, hier kun je echt geen brood meer van bakken. Dit geldt raadsbreed voor degene die toch meent hier een draai aan te geven. Wethouder Mr. L. van de Heuvel handelt niet integer.

Ik heb het zelf er niet bij laten zitten en ik heb de raad onlangs (per mail d.d. 9 juni 2016, zie bijlage) opmerkzaam gemaakt, hoe deze wethouder tegenstrijdig handelt, willekeur toepast,en zo zijn voorkeuren heeft wie wel en wie niet iets mag. 

Nooit niks meer van niemand gehoord, dan heb je als raadslid toch heel veel boter op je hoofdNiemand van de bestuurders grijpt in. Over burgemeester Christiaan van der Kamp, let wel voorzitter van de ODMH (intergemeentelijke handhavingsdienst) zwijgen we maar.

Het zal mij benieuwen hoe Burgemeester Mr. C. van der Kamp dit gaat aanpakken en nog belangrijker of hij wethouder Mr. L. van den Heuvel nog langer de hand boven het hoofd blijft houden. In de mail waarover het gaat zijn  de casussen niet alleen benoemd maar ook heel duidelijk omschreven.

Helaas blijft het hier niet bij, lees maar eens de escapades met zijn college wethouder Laura Leijendekkers. Beiden blijken zo hun voorkeur te hebben, en stemmen samen af met burgemeester Christiaan van der Kamp, wie ze wel en wie ze niet handhaven.

Weer grijpt de raad niet in, alles wordt er aan gedaan om het stil te houden. Dit is een reden temeer dat de commissaris van de Koning van Zuid Holland wordt gedwongen in te grijpen. Vooralsnog heeft hij daar geen zin in.


Ik heb inmiddels het vertrouwen in wethouder van den Heuvel opgezegd, deze man is zeer arrogant en niet transparant. Ook stelt hij bij herhaling dat hij geen kennis heeft van bestuursrecht en niet zoveel op heeft met de wet. Moet je maar gezegd worden door een praktiserend advocaat. En burgemeester Christaan van der Kamp laat het gewoon gebeuren, hij vindt het prachtig, dat hij telkens buiten schot blijft, maar niet lang meer.