Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Hoe dealt de Nationale Ombudsman met de beginselen van behoorlijk bestuur?Nieuws:

(Binnenkort inzage in diverse lopende klachten)


Hoe functioneert de Nationale Ombudsman bij een klacht, klik op  navolgende schema:Of wordt het de alom bekende prullenbak (lees: archief).
Inmiddels heeft Mevr. Mr. Elleke Meijer, de aangewezen klachtenbehandelaar, die gaat over de klacht tegen burgemeester Christiaan van der Kamp, zelf een klacht aan haar broek, overigens na overleg en op advies   van Mr. Miedema ( de interne klachtenbehandelaar (ruim 20 jaar werkervaring) bij de Ombudsman). Elleke Meijer heeft al ca 6 maanden niks van zich laten horen, en weigert elke inhoudelijke communicatie, en mijdt iedere schriftelijke reactie. Interne protocollen zijn voor haar niet weg gelegd en als mediator richting de overheid zijn er inmiddels ook twijfels in het land.  Wat is nu zo moeilijk als je weet hebt van wat  burgemeester Christiaan van der Kamp allemaal op zijn kerfstok heeft. Dan moet het toch niet zo moeilijk meer zijn. Elleke Meijer en mevr. Mr. van der Kleij doen wel heel moeilijk.


Senior klachtenbehandelaar Mr. Elleke Meijer

 


Mr. Jan Brouwer, sectorhoofd en teamleider van o.a. Mevr. Elleke Meijer,  bemoeit zich inmiddels intensief met het dossier. Dat betekent overigens niet dat er enige voortgang is, sterker nog deze man weigert ook essentiële vragen en verzoeken schriftelijk te beantwoorden, ondanks diverse opeenvolgende verzoeken.  De grote vraag is  of de "grote verdwijntruc in Haarlem e.o." ook in Bodegraven Reeuwijk van toepassing wordt verklaard althans de meeste logische oplossing gaat worden. Hoe doe je dat neem de leugens over, die de overheid zelf , na intern onderzoek van de Nationale Ombudsman, netjes rapporteert. Zoiets hebben we in het dossier al eens eerder gezien en niet bij zomaar een organisatie nl.: Het kabinet van de Koning.


Afdelingshoofd Mr. Jan BrouwerOf de slogan bij de Nationale Ombudsman " Gaat het mis tussen u en de overheid ? Wij staan klaar voor u" nog opgaat, zal gauw genoeg blijken.Het zal toch niet zo zijn dat je de slogan als volgt moet lezen: "Gaat het mis tussen u en de overheid? Wij helpen u nog verder de afgrond in". Maar zo voel ik het wel op dit moment! Het blijft maar voortduren. Een van mijn adviseurs heeft uitvoerig contact gehad met o.a. Jan Brouwer en uitgelegd waar het allemaal aan schort bij  bestuurlijk  Bodegraven Reeuwijk. Jan Brouwer fronste vaak zijn wenkbrauwen en wil kost wat kost een zgn. intakegesprek. Op de vraag of het niet verstandig was eerst het dossier in te zien antwoordde hij onverdroten dat dit vooralsnog niet terzake doet.  Deze stelling is voor mij onbegrijpelijk.


De Nationale Ombudsman geeft wel het goede voorbeeld, of zijn het ook maar loze woorden, lees dit artikel maar eens in de telegraaf, hieronder is de koptekst weergegeven.


Ombudsman heeft halverwege ’regeerperiode’ nog bergen werk te verzetten

Mr. Renier van Zutphen (De Nationale Ombudsman)

’Stroperige overheid is er nog steeds’

Hij zit bijna op de helft van zijn ’regeerperiode’ en in de ruim dertig maanden waarin Reinier van Zutphen als Nationale Ombudsman aan het werk is, heeft hij al veel zaken aangepakt. Maar tevreden is de 58-jarige bestuurder nog lang niet. „De stroperige overheid bestaat nog steeds en nog altijd wachten veel burgers onnodig lang op antwoorden.


In ieder geval kan hij in mijn dossier niet met droge ogen volhouden dat zijn organisatie  wel het goede voorbeeld geeft. Er lopen nu 2 dossiers, geen van deze dossier wordt opgepakt volgens het protocol wat daarvoor staat, sterker nog er gebeurt helemaal niets, inmiddels is meer duidelijkheid.


Op 2 februari 2018 heeft er een intake-gesprek plaatsgevonden met klachtenbehandelaar Elleke Meijer en mediator  Marianne van der Kleij, doel van dit gesprek was simpel, mijn klachten moesten van tafel. Merkwaardig is dat beide ombudsvrouwen weigerden het dossier in te zien. 

Mediator Marianne van der Kleij

De klacht is uiteindelijk afgewezen op dat de Nationale Ombudsman , algemene termen als niet integer handelen, of handelen in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur, niet goed onderzoekbaar zijn, en zijn daarom geen zelfstandige basis voor een klachtenbehandeling. 

Vervolgens is de handelswijze door mij verder uitgediept door een aantal voorbeelden te noemen, beide klachtenbehandelaren  werden opeens enthousiast en toen ik aanhaalde dat het dossier van mij bol stond met deze voorbeelden, werden ze stil.  Maar ja dan moesten ze wel bereid zijn het dossier te lezen. Naar nu blijkt willen ze dit absoluut niet. Raar maar waar. 

Hoe nu verder, heel eenvoudig, de mediator Marianne van der Klei heeft een bemiddelingsgesprek voorgesteld met de burgemeester. Op de vraag hoe we dat gaan insteken, zonder dossierkennis, was het antwoord heel simpel: dit gesprek heeft tot doel dat datgene wat u allemaal heeft meegemaakt in het verleden, in de toekomst niet meer zo zal plaatsvinden.  Op de vraag als de burgemeester daar nu in mee wil gaan, vast staat dat hij in het verleden verkeerd heeft gehandeld, antwoordde Marianne van der Klei, dat zij de vragen zal gaan stellen en niet ik.

Zo zien jullie maar dat het instituut van de Nationale Ombudsman een groot gedrocht is als het echt ergens op aan komt, en hoe deskundigen je verder de afgrond in helpen en je ook nog een trap na geven. Dit zijn echte "witte boord criminelen',  lees dit artikel maar eens.

Het is nog veel erger als je de "Ombudsvisie op officiële klachtenbehandeling" leest, u zult het niet geloven wat hier in staat, de Ombudsman is de mening toegedaan dat de overheid de ingediende klachten te "eng" beoordeelt. Hij bedoelt dat vaak om formele redenen iets niet in behandeling wordt genomen. Nu komt natuurlijk de belangrijkste vraag, van wie zou die overheid dat hebben geleerd, het antwoord is simpel van de Nationale Ombudsman zelf, die roept ook van van alles maar doet precies het tegenovergestelde.

Het wordt nog gekker de Ombudsman heeft over het belang van de "ervaring van de processuele rechtvaardigheid", daarmee wil hij zeggen dat een burger die niet goed weet hoe de procedure in mekaar zit, bij zijn of haar hand te nemen, en te zorgen dat zijn of haar klacht alsnog in behandeling wordt genomen. De Ombudsman doet in mijn dossier precies het tegenovergestelde.

Hij maakt het nog gekker, hij stelt, wil je tot een goede analyse komen, moet je de klacht doorgronden en goed analyseren, en daarvoor is een grondig dossier nodig om een juiste basis te leggen. Wat doet de Ombudsman in de praktijk, weigert het dossier in te zien, en schrijft de klacht op oneigenlijke gronden zelfs weg. Dit is pure minachting en misbruik van rechtvaardig vertrouwen.

Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, u kunt dit allemaal lezen in de visie, de vraag is natuurlijk waarom past de Ombudsman dit niet toe in mijn dossier. De Ombudsman weet als het vraagstuk integriteit en behoorlijk bestuur breed wordt uitgemeten in een dossier, en hij daar geen vinger meer tussen kan krijgen, hij maar op een manier van dit  dossier kan afkomen, door het niet inbehandeling te nemen, alsdan ben je uitgeprocedeerd.  Hoe doet hij dat, simpel:


1. niet objectief feiten selecteren om ‘naar een uitspraak toe te schrijven’;

2. voorbijgaan aan de kern van de onderzoeksvraag;

3. blijk geven van een onjuist begrip van de problematiek;

4. een onjuiste draai/uitleg geven.


 

Voor de overheid betekent dit dat het probleem is opgelost, zo'n zooitje is het bij de Ombudsm

an, maar veel erger deze instantie liegt, bedriegt en voldoet aan geen enkel integriteitscriterium.

Over Elleke Meijer  c.s. zwijgen we maar, zij is mede initiatiefnemer van bovengenoemde visie, zij is een van de grootste luizen in de "integriteitspels" met Marianne van de Klei natuurlijk. Overigens de klacht tegen Elleke Meijer is gehonoreerd, ik heb gelijk gekregen, sanctie waarschijnlijk een loonschaal erbij.  

En onze Renier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, heeft geen ballen, en als hij die wel heeft, dan moeten ze er maar van af, hij is een schreeuwlelijkerd, die nederig buigt naar zijn broodheer de overheid en de burger besodemietert met nietszeggende rapporten. 

Leve  de democratie, wordt vervolgd.