Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Integriteitsperikelen wethouder Laura Leijendekkers Burger Belangen Bodegraven Reeuwijk

Nieuws:

(Hier worden voor zover aan de orde nieuwe items aangekondigd.)  • Wethouder Laura Leijendekkers (BB-R) niet integer?


Simpel. Transparant (en integer).De leefomgeving van een ieder is van belang. Zorg voor zwakkeren en aandacht voor regelgeving en het handhaven hiervan. Afspraak is afspraak.Dát is wat wethouder Laura Leijendekkers belangrijk vindt! Kijk maar op haar CV.

Wethouder Laura Leijendekkers blijkt het eigen privé belang onevenredig zwaar te misbruiken en probeert zo haar straatje letterlijk schoon te vegen. Of je zwak of ziek bent interesseert haar helemaal niks. Laat daarbij niets aan het toeval over. Alle registers worden open getrokken. 

Zelfs burgemeester Mr. C. van de Kamp leent zich ervoor om zonder enige aanleiding onmiddellijk de politie in te zetten. 

Natuurlijk neemt de ODMH (afdeling handhaving) hier het voortouw, zet alle instrumenten in die ze maar tot hun beschikking hebben. Let wel onder supervisie van wethouder Mr. L. van de Heuvel. Of ze het het spel fair spelen, is aan u om te bepalen. (bestuursrechtelijk:  wordt o.a. het  fair-play beginsel met voeten getreden)

Wethouder Laura Leijendekkers heeft nl. een zogenaamd conflict met de overburen volledig in haar voordeel laten escaleren. Tot nu toe dan.  De overburen verhuurde kamers aan derden. In het bestemmingsplan staat dat ze 2 kamers mogen verhuren. Dit was al jaren zo. De verhouding tussen de buren en de privé-persoon Laura Leijendekkers was, volgens de buren altijd goed, totdat zij als wethouder (begin 2015) aantrad. Daarna heeft ze de overburen nooit meer aangekeken of gedag gezegd.

De overburen kregen opeens controle van de gemeente (ODMH). Niets werd aan het toeval overgelaten, zelfs een leugentje om bestwil om aan te tonen dat de buren, meer kamers verhuurde. Normaal vindt een controle op afspraak plaats, hier ging het helemaal anders. Gelijk de politie erbij met een bevel om (met alle middelen desnoods) binnen te treden. Ik meen zelfs tot 3 keer toe zijn ze binnengevallen met zo'n bevel. Frappant is dat de buren voorheen nooit ergens last van hadden. Nooit is er onvertogen woord gevallen, of zijn zij met justitie of politie in aanraking geweest. Volgens politie is er ook niets aan de hand laat staan dat er op enige wijze sprake zou zijn van overlast.

Dit ging heel ver, zelfs de hypotheekbank werd  zonder medeweten van de overburen benaderd, om aan te geven dat zij hun pand hadden verhuurd. Als je een hypotheek hebt mag je niet zomaar verhuren. Dit heeft een hoop ellende opgeleverd, maar uiteindelijk zag de bank ook dat hier met zwaar geschut op een mug werd geschoten. En nog steeds.

Nou vraag je natuurlijk af, bij dit onschuldig geneuzel, waarom de gemeente zoveel energie hierin steekt.Andere voor de hand liggende handhavingsperikelen worden niet opgepakt of zelfs gedoogd. U raadt het al. Dit alles heeft te maken met het feit dat Mevr. Leijendekkers opeens wethouder werd en haar functie gebruikte om haar eigen belang veilig te stellen. Zij duldde geen kamerverhuur aan buitenlandse immigranten en vreesde alsnog overlast. 

Zoals gezegd heeft ze weinig op met de zwakkere in onze samenleving, als haar eigen belang in geding is. Zo denkt ze ook over haar eigen leefomgeving. Misschien toch  verstandig om eens na te denken om een eigen politieke partij op te richten: "Eigen Belangen-Bodegraven Reeuwijk" 

Niemand binnen de gemeente heeft zich ooit afgevraagd of het doel wel alle middelen heiligde. In ieder geval Burgemeester Mr. C. van der Kamp niet, maar nog erger wethouder Mr. L. van den Heuvel ook niet, of zit het toch iets anders. De ODMH (handhavingsdienst) wordt aangestuurd door wethouder Mr. C. van den Heuvel, en de burgemeester schrijft de bevelen uit, terwijl de politie allang en breed had geventileerd dat er niets aan de hand was. (En dan tot 3x toe toch een bevel uitschrijven.)

Maar ja, eigen belang van wethouder Laura Leijdekkers gaat boven de Burger Belangen, kost wat kost. Macht corrumpeert, wordt wel eens geroepen. Ik laat dit voor wat het is, maar toch. Duidelijk is dat innig wordt samengewerkt door de wethouders Laura Leijendekkers,  Mr. L. van de Heuvel,  en de burgemeester.  Dit staat buiten kijf, niets is hun vreemd.

Erger nog, bijna alle raadsleden zijn hiervan op de hoogte. De VVD heeft zelfs moord en brand geschreeuwd en dat dit dus grote schande was, en absoluut niet door de beugel kan.

Maar komen ze in de arena (raadszaal) gelden andere normen en waarden, je moet tenslotte vriendjes blijven immers het zou een kunnen dat je iemand van het bestuur toch ergens voor nodig hebt. Heel veel raadsleden houden om die reden vaak hun mond, en hebben heel veel boter op hun hoofd.

Of de overburen nu wel of niet in overtreding waren, dat heeft niet zo mijn interesse. Maar vast staat wel dat willekeur aan de orde van dag is. De rechtsgelijkheid is ver te zoeken. 

Het ergste van alles is dat als iemand wethouder wordt gelijk haar  ambt "misbruikt" om niet alleen "wonden" dieper te maken, maar daar ook nog heel veel zout in strooit. Wethouder Laura Leijendekkers is absoluut niet integer.

In ieder geval vast staat dat wethouder Mr. L. van den Heuvel een voorbeeld kan nemen aan wethouder Laura Leijendekkers hoe je moet handhaven, en welke middelen je allemaal hebt om je taak te volbrengen. Chapeau. 

Over burgemeester Mr. C. van der Kamp praten we maar niet meer, die hangt van willekeur aan mekaar. Dit  is in ieder geval niet integer op deze wijze collega wethouder Laura Leijdekkers te faciliteren. De houding van burgemeester Mr. C. van der Kamp is laakbaar. In onderhavig geval is er terdege belangenverstrengeling waarbij wethouder Laura Leijendekkers haar invloed op het besluitvormingsproces gebruikt om haar persoonlijk belang veilig te stellen.

IIn onze gemeente blijkt dit geen enkel probleem. Willekeur is aan de orde van de dag. Bijvoorbeeld oud wethouder Goudbeek wordt  zonder iets te hebben misdaan, toch door burgemeester Mr. C. van der Kamp  alsnog achteraf afgeserveerd.  In het huidige politieke landschap is integriteit bij de bestuurders in onze gemeente ver te zoeken, en niemand maar dan ook niemand trekt conclusies.

U mag zelf oordelen of hier weer eens het integriteits-vraagstuk met voeten wordt getreden door steeds dezelfde bestuurders. 

Het volgende pijndossier in aantocht, hoe het niet moet maar wel kan.

Advies aan wethouder Laura Leijendekkers, biedt je excuses aan en compenseer de schade in ieder geval met een bloemetje. Zo moet dat, kijk maar eens naar de foto. Alleen De Hollandse boerderij is ook weer zo'n pijndossier. Wordt nog vervolgd.