Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Hoe nu verder de Raad is nog steeds als eerste aan zet.


Dat is nog niet zo gemakkelijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Als het Kabinet van de Koning af laat weten, de minister zich verschanst achter onzin dan moet de Raad aan de bak. Ik heb mij laten vertellen dat  het presidium als eerste aan bod is, zij kunnen 3 vragen stellen:

  • Burgemeester Mr. C. van der Kamp zeg het maar hoe het nu verder moet?
  • Het heft in eigen hand te nemen en o.a te vragen: Burgemeester wij willen een antwoord op de vraag hoe u uit hoofde van uw functie dit probleem denkt op te lossen, en wij gaan er van uit dat het standpunt "college-breed" wordt gedragen. (Dit is hun feitelijke taak).
  • Burgemeester Mr. C. van der Kamp, bent u bereid schriftelijk afstand te nemen van hetgeen Kerkvliet allemaal beweert.

Het zal in ieder geval een agendapunt moeten worden in een van de komende raadsvergaderingen. De raad kan volgens mij niet anders dan te streven naar volledige openheid van zaken. Daarnaast zullen ze standpunt moeten bepalen of bepaalde bestuurders het roer niet moeten omgooien voorzover ze nog te handhaven zijn.

Volgens mij zit de Raad inmiddels ook in een spagaat. Van de ene kant hebben ze godswater over godsakker laten lopen en van de andere kant moet de Raad dit probleem oplossen, links of rechtsom.

Wat gebeurt er nu achter de schermen. De collegeleden roepen nog steeds in koor, er is niks aan de hand, dit waait wel over. (Intern is het vertrouwen tot nul gedaald, opeens komt het woordje "waarheid" om de hoek kijken)  Hun fractievoorzitters daarentegen zien de bui al hangen. "Oorlog" in de tent verenigt partijen altijd in eerste instantie . Maar ja daar is de "oorlog" nog niet mee opgelost. Van de andere kant kun je ook weer niet om de waarheid heen, er zijn behoorlijk wat problemen met een aantal bestuurders.

Een nog groter probleem heb je, als je wettig en overtuigend bewijs om de waarheid vast te stellen nl. de bandopname 12 mei 2014, niet tot je wil nemen. Dit klemt des te meer dat je eigenlijk ook de wettelijke verplichting, als volksvertegenwoordiger hebt, dit bewijs tot je te nemen, als er iets niet in de haak blijkt te zijn. 

Beste raadsleden, u heeft van mij allen de gelegenheid gehad (tot 15 september 2016) de band te komen af te luisteren. Niemand maar dan ook niemand heeft dit aangedurfd, of de moeite genomen, de waarheid te aanhoren. Deze schijnvertoning zal niet zonder gevolgen blijven.

Mij is inmiddels bekend dat u bij voortduring uw kaken stijf op mekaar dient te houden, en uw mening als volksvertegenwoordiger niet mag verkondigen, laat staan de waarheid te controleren. Bij wet is uw huidige handelswijze zelfs verboden. Dus u bent inmiddels ook niet meer integer.

Leve de Koning en onze democratie, behalve voor Bodegraven en Reeuwijk, en dus de weg naar  commissaris van de Koning is inmiddels afgesloten die doet niets met het dossier.

Wie is de oorlog begonnen, zou een vraag kunnen zijn die moet worden beantwoord, voordat je een oplossing kunt verzinnen.

De raadsleden weten inmiddels niet meer wat voor of achter is. Langzaam slinkt het vertrouwen in mekaar. Van de andere kant als iemand met het vingertje begint te wijzen, krijgt hij of zij onmiddellijk een vingertje terug. 

Het was al een chaotisch zooitje en het wordt alleen maar erger en erger. De bewijzen stapelen zich op. Let wel ik ben een de vele binnen de gemeente die ordinair en  telkens weer in de rug worden aangevallen.