Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

De hoogste baas van de Provincie Zuid-Holland neemt het ook niet zo nauw met de integriteit.Nieuws:

(Hier worden voor zover aan de orde nieuwe items aangekondigd.)  • Commissaris van de Koning Drs. Jaap Smit integer?


Hoe dan verder. Dat is niet zo moeilijk, de hoogste baas binnen de gemeente Bodegraven Reeuwijk is de Raad, die kunnen gelukkig alles overrulen. 

Lukt dat niet, dan zal de commissaris van de Koning moeten ingrijpen, en gaan nadenken of burgemeester C. van der Kamp nog wel voor een herbenoeming in aanmerking komt. 

De c v van Jaap Smit is indrukwekkend. Een man die heel veel waarde hecht aan zijn geloofsovertuiging, en dit ook wil uitdragen in zijn dagelijkse beslommeringen. Hoe zit het eigenlijk met de koersvastheid van Jaap Smit?

Zijn standpunt is inmiddels bekend, maar de cruciale vraag is en blijft of dit zijn standpunt zorgvuldig en gemotiveerd tot stand is gekomen.  Een andere vraag is natuurlijk hoe verhoudt dit alles zich met zijn geloofsovertuiging. Dit geldt overigens ook voor Christiaan van der Kamp. Misschien gelden er in de politiek toch andere regels of is de zondag toch strikt gescheiden van de doordeweekse dagen? Ik noem dit normvervaging.

Hij weigert in ieder geval een nader onderzoek te doen, en erger nog hij spreekt zich voortdurend tegen in de correspondentie op o.a. het cruciale punt van integriteit. Maar Jaap Smit heeft meer probleempjes met dossiers, kennis van zaken en heel belangrijk is niet goed op de hoogte van procedures, blijkt na een onderzoek van het Algemeen Dagblad. Hoe kun je dan in godsnaam integer handelen en oordelen zonder daadwerkelijk de feiten te bestuderen, vraag ik mij inmiddels af.

De minister zal niet blij zijn met het feit dat Jaap Smit blijkbaar hardleers blijft om zich bij te scholen en klakkeloos zijn gevoel volgt en inmiddels weet heeft van het feit dat het goed fout zit met zijn gevoel.

Inmiddels is de positie van Jaap Smit allerminst te benijden. Feitelijk is zijn positie ook onhoudbaar geworden, maar een troost hij kan goed met de minister over weg. Erg is natuurlijk dat Jaap Smit de Minister bewust verkeerd heeft geïnformeerd. Maar nog erger is dat hij inmiddels weet heeft of kan hebben dat Christiaan van der Kamp weer over de schreef is gegaan, en niet zo'n beetje. 

Minister Plasterk zit met een ander groter dilemma, als de waarheid toch boven water komt, en die lag vooraf voor het oprapen, door een dossieronderzoek na te laten, zijn de rapen natuurlijk gaar, voorzover ze al niet gaar zijn.

De commissaris voert regelmatig gesprekken met o.a burgemeester van der Kamp. Zal mij benieuwen hoe dit gesprek de volgende keer verloopt, immers beiden moeten iets gaan vinden over hun eigen opvattingen over integriteit in relatie tot de Wet. Het zal iedereen duidelijk zijn dat  Minister Plasterk (augustus 2017) volledig de plank heeft mis geslagen.klacht burgemeester 27 mei 2016 nog niet nader gemotiveerd.pdf (221.14KB)

.