Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Integriteitsperikelen wethouder Martien Kromwijk Burger Belangen Bodegraven Reeuwijk.

Nieuws:

(Hier worden voor zover aan de orde nieuwe items aangekondigd.)

Klacht tegen Martien Kromwijk ingediend, binnenkort volgt publicatie.De locoburgemeester is iemand die ik meemaak als "klachten-behandelaar" in een nog lopende klachtenprocedure tegen de handelswijze van de  burge-meester. Hier neemt hij toch een zeer merkwaardige positie in.

De eerste vraag m.b.t. klacht (zie bijlage) de  die aan hem is gesteld of hij wel onafhankelijk kon opereren immers hij is ook onderwerp van de klacht. Een tweede nog belangrijkere vraag was, waarom hij niet alle feiten van het onderliggende dossier wilde meenemen, onder het mom als je toch je eigen vlees keurt doe het dan goed. 

Op 23 augustus 2016 heeft loco-burgemeester/klachten-behandelaar Drs. M. Kromwijk beslist, dat zijn vriend- / collega-bestuurder burgemeester Mr. C. van der Kamp niet in                                                                                     verzuim is geweest tegen mij. 

Merkwaardig is dat hij wettig overtuigend bewijs niet meeneemt in de afwegingen (o.a. de bandopname d.d. 12 mei 2014).Hij stelt dat het bestuursrecht hem de mogelijkheid geeft  het bandje uit te sluiten, en hij daarom niets met de waarheid van doen heeft.  Dit lijkt mij zeer tegenstrijdig immers de rechter doet altijd eerst aan waarheidsvinding en en toetst dit vervolgens aan de wet. Wethouder Martien Kromwijk kiest wel vaker voor dit soort "kromme" oplossingen. Verderop kunt u het bewijs lezen en aanhoren.  

Ik heb inmiddels besloten de procedure door te zetten richting Ombudsman. Deze man is niet alleen niet integer maar blijkt ook zeer arrogant. te zijn in zijn handelswijze. Hij denkt zich werkelijk alles te kunnen permitteren.  U kunt verder op in dit verhaal meer lezen over hoe de relatie tussen hem en de burgemeester is.

Hij blijft maar volhouden dat er niets aan de hand.  Of is het zo dat dit zijn werkwijze is, en  hij nog niet zoveel geleerd heeft uit de eerdere affaire in het verleden. Toen hield hij aan tot het schip zonk. Ik denk dat de enigste drijfveer voor hem geld is, immers had hij het zinkende schip eerder verlaten had hij helemaal geen bonus gekregen.  

De problemen  voor hem en zijn collega wethouder Laura Leijendekkers blijven zich opstapelen. Van partijgenoot wethouder Laura Leijendekkers staat inmiddels  vast dat bij haar sprake is van belangenverstrengeling, nota bene in samenwerking met wethouder L. van den Heuvel en burgemeester Mr. C. van der Kamp.

Ook deze bestuurder heeft een indrukwekkend verleden, komt zeer stoïcijns over, lijkt koersvast, maar kiest uiteindelijk voor zich zelf, verlaat het schip net voor het te pletter slaat op de wal, en gaat over tot de orde van de dag of er niets aan de hand is.

In een van zijn blogs (nr. 84) schrijft hij als volgt, ik citeer:

"En zo hoop ik dat ook dit gemeentebestuur wordt herkend. Als een zakenkabinet: dat nuchter de financiën weer op orde heeft na alle gierende tekorten. (en wat doe je dan) Dat door heeft hoe het leven in de 6 dorpen vorm krijgt, en daar dienstbaar aan is – de dorpse zorgzaamheid versterkt. Dat liefst niet juridisch procedeert tegen eigen inwoners en bedrijven; en mensen boven knellende regels plaatst. En dat bedrijven snapt en met hen een krachtige en duurzame economie in stand houdt. En laten we vooral niet aan politiek doen, en het dus niet onnodig ingewikkelder maken."

Je zou hem zo weer het voordeel van de twijfel geven, deze man heeft "lering" getrokken uit het verleden, hij wil zich dienend opstellen  en zorgzaamheid terugbrengen in de samenleving. Financieel gezien doet hij nog steeds niets liever dan geld uitgeven van anderen. Over hoe je een begrotingsschuld moet waarderen is nog steeds niet zijn sterkste punt volgens de VVD.


Zijn grootste probleem is zijn ego, nog erger is dat hij geen enkele zelfreflectie kent. Daarnaast interesseert het hem helemaal niks of andere bestuurders over de schreef gaan, zolang hij zijn spelletje maar kan blijven spelen. Hij is een kunstenaar om zaken anders voor te stellen en problemen te verdoezelen. 

Daarbij schroomt hij niet de werkelijkheid te verdraaien, en verantwoordelijkheden af te schuiven. Telkens hebben het anderen gedaan, en treft hem geen blaam, en handelt hij "integer". Luister dit bandje maar eens af, waarin nogmaals over duidelijk wordt aangetoond hoe hij  telkens de waarheid omzeilt, met mooie volzinnen. Daarbij zonder schroom, zelfverzekerd, berekend en gewetenloos zijn doel verdedigd.


Achteraf blijkt toch alles anders te zijn, omdat wethouder Martien Kromwijk vooraf bewust geen rekening houdt met een andere waarheid, nl. de echte waarheid. Dat doet hij ook in mijn dossier, en zo heeft hij ook de klacht afgehandeld. HIj wist vooraf dat het niet goed zat. Waarom, anders was hij tot de conclusie gekomen dat burgemeester Christiaan van der Kamp niet integer heeft gehandeld. Vast staat dat wethouder Martien Kromwijk niet integer heeft gehandeld. Sterker nog het was een bewuste keuze vooraf.

Als je dit toch allemaal meemaakt en in de tijdlijn plaats, noem ik dit burgers bedotten, en niet de belangen van burgers verdedigen. Dit nog los gezien van het feit dat niet alleen het integriteitsvraagstuk ter discussie staat, maar we met z'n allen moeten afvragen of dit soort mensen nog thuis horen op deze functies. 

Maar ja, daar gaat in eerste instantie burgemeester Mr. C. van der Kamp over, "de hoeder van integriteit" ( voor degene die nog steeds twijfelen lees de gemeentewet artikel 170), er is wel een klein probleempje hij handelt  tot op heden niet in de lijn van de wet. Erger nog hij handelt in strijdt met dit wetsartikel.

De klacht tegen Martien Kromwijk is nu in voorbereiding.