Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Het Lezer-Forum

AUB gepaste en correcte reactie, anders volgt onmiddellijk verwijdering !


Lezer forum overheidenintegriteit.nl

K.K.
06-12-17 22:13:22
Beste heer Kerkvliet,

Het klopt datgeen schrijver De Jong memoreert, toen (2014 of daaromtrent) zijn een aantal ambtenaren opgestaan en hebben burgemeester van der Kamp maar vooral ook gemeentesecretaris Johan de Jager, hun problemen toevertrouwd.

Uiteindelijk is alles in de doofpot beland, mede door toedoen van Johan de Jager, op aandragen en na overleg met burgemeester Christiaan van der Kamp. En dat alles heeft met voorbedachte rade plaatsgevonden.

Toenmalige wethouder Goudbeek is uiteindelijk vrij gepleit, maar zowel de burgemeester van der Kamp als gemeentesecretaris de Jager hebben toen op een slinkse wijze weten te voorkomen dat de tegen hun gerichte klacht in behandeling werd genomen.

Hetzelfde spelletje wordt nu weer gespeeld in het dossier Kerkvliet en niets wordt natuurlijk aan het toeval overgelaten om alles in het werk te stellen dat Kerkvliet uiteindelijk ondersneeuwt in zijn bewijslast.

Het verbaast mij niks dat zelfs de toezichthouders van de overheid inzake integriteitskwesties inmiddels zelf onderwerp worden van nadere onderzoeken naar hun integriteit.

Het Kabinet van de Koning is een gedrocht, wat zijn weerga niet kent, dit is het beste voorbeeld hoe het dus niet moet in onze rechtstaat. Hier klaagt iedereen over die met dit instituut te maken heeft gehad. Dit is een wassen neus.

Ik ken burgemeester Christiaan van der Kamp redelijk goed, in eerste instantie een joviale vent, open en maakt van hart geen moordkuil. Maar pas op, zodra je hem de rug keert, dan handelt hij zoals het hem uitkomt. Hij huilt mee met de wolven in het bos als het moet, en deinst voor niets terug. Dhr. Kerkvliet slaat de spijker precies op zijn kop als het over de persoon van der Kamp gaat.

Vele oud gedienden onder de raad zijn hiervan op hoogte, maar grijpen niet in, omdat ze alleen maar op persoonlijke voordeeltjes uit zijn. Dat geldt ook voor de zittende wethouders, de meeste zijn meelopers, en vinden het wel goed zo.

Mijnheer Kerkvliet, ik hoop dat u volhoudt, en uw gelijk haalt, heel veel succes.
De Jong
31-10-17 13:15:20
Geachte heer Kerkvliet,

Ik werd gewezen op uw site en heb deze met interesse gelezen. Hoewel ik als buitenstaander niet alles op waarde kan schatten herken ik wel degelijk een aantal zaken. Begin 2014 was ik betrokken bij de klachten tegen toenmalig wethouder Goudbeek.
Deze waren niet alleen tegen de wethouder gericht maar zeer zeker ook tegen het handelen van burgemeester Van der Kamp en de gemeentesecretaris De Jager. De klacht van mevrouw R. Snellen was niet voor niets bij de provincie ingediend daar het ook het handelen van de burgemeester betrof. De burgemeester heeft de provincie verzocht de klachten te mogen afwikkelen, maar heeft voor dat deel van de klacht dat over hem en de gemeentesecretaris ging nimmer opdracht verleent. De wethouder moest hangen en de politiek heeft het goed gevonden.
U schetst eenzelfde beeld als dat ik heb, dat van een dubieus handelende lokale overheid onder aanvoering van deze beide mannen en een gemeenteraad die dit blijkbaar goed vindt. Ik schrik van de zaken die u naar voren brengt over de gemeente en haar handelen, daar is iets fundamenteels fout.
Ik wens u sterkte om uw gelijk te kunnen aantonen
J. De Vries
08-09-17 13:12:07
Vooraf wordt bij iedere raadsvergadering een minuut stilte ingelast en wordt het hogere aanbeden om het aardse mogelijk te maken. Als ik dhr. Kerkvliet moet geloven, kunnen de raadsleden zich beter met het aardse bezighouden en de feiten benoemen zoals ze zijn.

Wellicht biedt deze alternatieve tekst wat soelaas, het lucht in ieder geval op.

• Onze burgemeester die nog steeds in zijn “hemelse” paradijs ronddwaalt,
• Uw naam wordt gescandeerd.
• Uw lot is binnenkort bezegeld.
• Uw wil wordt uw kruis, gelijk uw geloofsovertuiging.
• Geef ons een oplossing anders komt u aan ons dagelijks brood.
• En vergeef ons voor onze mening ook al vergeven wij u niets meer
• En leidt ons niet in verzoeking om toch in te grijpen, vertrek zelf.
• Want u bent nu nog baas over u zelf dadelijk niet meer.
• MAmen!

Het is maar een voorstel, u mag het ook als grapje oppakken, maar vergeet vooral niet de serieuze ondertoon.

Een verknocht aanhanger van www.­overheidenintegriteit.­nl
Jan Van Bodegraven Reeuwijk
05-09-17 07:19:26
Beste politiek van Bodegraven Reeuwijk,

Nu staan jullie mooi met de mond vol tanden en roepen jullie allemaal in koor wij laten ons niet kisten door een simpel burgertje.

Dit duurt al een ruim een jaar, en ik moet eerlijk bekennen dat mijnheer Kerkvliet, steeds meer garen op de klos krijgt. Den Haag wordt hier niet vrolijk van.

Natuurlijk is het achter de schermen altijd interessanter dan voor de schermen, maar dat het zo'n zooitje is in onze gemeente, kon ik in mijn stoutste dromen niet vermoeden.

En ja hoor, Jan van Bodegraven Reeuwijk is mijn nickname.

Jan.
Peter Kerkvliet
23-08-17 15:43:07
Uw reactie kun u hier, op deze wijze, teruglezen.