Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Media


  • Ik heb het Bodegraafs Nieuwsblad gelezen van donderdag 18 augustus 2016, waar burgemeester Mr. C. van der Kamp zich  nog niet de moeite neemt om zijn gezicht te laten zien. U had toch op z'n minst stelling kunnen nemen dat mijn verhaal niet waar is.Weer doet u niks behalve iedereen oproepen zijn/of haar mond te houden, en vooral niet naar buiten te treden. En weer is de krant misleid, doordat de woordvoerder van de gemeente de nadruk op de klacht probeert te leggen. Beste krant het gaat over de integriteit en hoe jullie bestuurders, ambtenaren en vooral raadsleden hiermee omgaan.
  • In het Bodegraafs Nieuwsblad van 1 september 2016, staat weer een artikel over Burgemeester Christiaan van der Kamp, waarin wordt gemeld dat hij niet in verzuim is inzake zijn handelswijze m.b.t. dossier "Meije 35". Er wordt verwezen naar het rapport van wethouder Martien Kromwijk. Het rapport omvat slechts 2 a4-tjes, zonder bijlagen, tweede termijn, wederhoor, etc. De burgemeester blijkt zich heel weinig te kunnen herinneren van het gesprek d.d. 12 mei 2014. Ik was hier al heel erg bang voor, vandaar mijn aanbod het bandje nogmaals af te luisteren. Merkwaardig is dat burgemeester Christiaan van der Kamp zich wel heel veel herinnert wat niet is gezegd. Ook bereiken mij berichten dat wethouder Kromwijk goed bevriend is met een journalist van betreffende krant nl. Henry Stolwijk. Dit zegt verder niets,maar in de context van mijn verhaal, vrees ik toch dat de weergave in de krant enigszins gekleurd is. Waarom, tot op heden blijft de burgemeester angstvallig stil, en terecht. Het zit toch "iets" anders in mekaar.
  • In het Bodegraafs Nieuwsblad van 8 september 2016 staat dat burgemeester C. van der Kamp graag wil worden herbenoemd als burgemeester. En dan zal de integriteitsvraag natuurlijk uitdrukkelijk aan de orde komen. De beantwoording hiervan zal niet gemakkelijk worden, er komen steeds meer feiten boven water die niet  in zijn voordeel zijn. Daarnaast doet hij (en de andere bestuurders en raad) niks met de problemen die er nu liggen. Dit kan dus helemaal niet.
  • In het AD Groene Hart van 14 september 2016 staat in het kort en kort door bocht de casus omschreven. Duidelijk wordt gemaakt dat de integriteit van o.a. de burgemeester ter discussie staat. De journalist spreekt over beschuldigen aan het adres van de burgemeester. Ik deel die mening niet, het gaat om keiharde geconstateerde feiten. En dan  heb je een groot probleem immers als het geen smaad is, wat is het dan wel, misschien toch de waarheid. Vraag aan burgemeester Christiaan van der Kamp, wie liegt er nu de gemeente of ik, graag schriftelijk antwoord.