Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Mediation en overleg

De gemeente heeft inmiddels toegezegd mediation te willen opstarten om te komen tot overleg en uit deze impasse te komen. Ik heb onmiddellijk aangegeven, dat mediation wat mij betreft kan worden overgeslagen en partijen in overleg gaan. De gemeente heeft hierin toegestemd, maar reageert inhoudelijk vervolgens  niet meer. Wethouder van de Heuvel is vervolgens het overleg opgestart. Dit was dramatisch. Deze man is zeer arrogant, en heeft weinig met de wet op. Hem was het maar om een ding te doen, ons met een kluitje het riet in te sturen. (Correspondentie wordt binnenkort gepubliceerd.)

Burgemeester van der Kamp is ook meerdere malen persoonlijk benaderd om actie te ondernemen zoals hij dat ook toe heeft toegezegd aan de raad en mij zelf. Inmiddels zijn we een jaar verder en telkens blijft een antwoord uit om tot overleg te komen. De vraag is natuurlijk wie houdt nu wie voor de gek, of is het weer een spelletje zoals vanouds. Tijd rekken en hopen dat alles overwaait. Maar de waarheid waait niet over. De integriteitsproblemen stapelen zich op, en hij loopt telkens in 7 sloten tegelijk. En wil je hem eruit halen, kiest hij telkens  weer opnieuw liever voor de sloot.

Mijn team heeft de nodige ervaring met gemeentes, maar deze handelswijze overtreft hun stoutste verwachtingen.

Wordt snel vervolgd.