Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

 


 

 

"De minima magnus scintilla nascitur ignis"


 


 Hoe lang blijft  Burgemeester Christiaan van der Kamp volhouden dat er niets aan de hand is. Hij gokt op procedures, maar belangrijker is zijn onbehoorlijke en niet integere handelswijze!!  Het goede en kwade  in beeld gebracht, druk maar eens op deze link, de Koning rookt gelukkig geen sigaren en  zal not amused zijn.  Dit wordt het item in 2019.


Wet (0nt-)houder Jan Leendert van Den Heuvel SGP blijft ook niet integer als hij opnieuw wethouder wordt link ,  een plaatje zegt duizend keer meer dan een praatje (met de Heere en die bestaat niet).


Het gedrocht dat de integriteit van de overheid bewaakt en handhaaft, de Nationale Ombudsman Mr. Renier van Zutphen, handelt laakbaar en niet integer (niemand grijpt in!).Uw mening telt, druk op deze link de overheid kijkt mee. 

 

 


 BURGEMEESTER CHRISTIAAN VAN DER KAMP TRAINEERT ALLE LOPENDE PROCEDURES  (DIT WORDT DE VOLGENDE KLACHT) , INMIDDELS ZIJN 2 KLACHTEN AGEHANDELD, HIER KUNT U HET RESULTAAT LEZEN . LIEGEN LOONT, EN ALS JE, ZO JE VRIENDJES EN CONTACTEN HEBT KOM JE ALS NIET INTEGERE BURGEMEESTER BEST VER ALTHANS DAT ZOU JE DENKEN. INMIDDELS HEEFT HIJ OOK INTEGRITEIT IN ZIJN EIGEN PORTEFEUILLE. EEN NIET INTEGER IEMAND GAAT OVER INTEGRITEIT VAN ANDEREN!!!!!!!!!!!!!!!!

 
01.02.2018

De beginselen van integriteit bij het CDA zijn stevig verankerd, burgemeester Christiaan van der Kamp heeft hier lak aan.

Door het CDA partijbestuur is een integriteitscommissie ingesteld. Mevrouw mr. Tineke Lodders-Elfferich is als voorzitter benoemd. De commissie is ingesteld naar aanleiding van de aanbevelingen die door de commissie Maij-Weggen werden gedaan in de handreiking Een betrouwbaar politicus. Grondhouding voor volksvertegenwoordigers en bestuurders namens het CDA.

Integriteit is lang niet altijd alleen een kwestie van het zich houden aan de op de werkvloer geldende codes. Integriteit is vooral ook een grondhouding, van waaruit het zich houden aan codes een vanzelfsprekendheid is. Een houding die functioneert als een kompas, waarmee men ook zonder codes een goed en integer politicus kan zijn.

In Een betrouwbaar politicus wordt beschreven wat die grondhouding voor volksvertegenwoordigers en bestuurders namens het CDA zou moeten zijn. De Integriteitscommissie zal haar werkzaamheden uitvoeren in lijn met de deze handreiking geboden handvatten en bestaande wettelijke regelingen.

Leden van het CDA die kennis hebben van vermoedelijke misstanden die de integriteit van CDA-politici raakt, kunnen zich (vertrouwelijk) wenden tot de Integriteitscommissie. Afhankelijk van de beschikbare feiten en omstandigheden kan de commissie, eventueel in samenspraak met het dagelijks bestuur, besluiten tot mogelijke vervolgstappen zoals een waarschuwing, een berisping of een royementsvoorstel.

De handreiking Een betrouwbaar politicus kunt u hier bekijken. Dus werk aan de winkel voor wethouder Dirk Jan Knol (CDA) en fractievoorzitter Jan Vergeer, CDA Bodengraven Reeuwijk. Doen zij het niet doe ik het zelf. Onderzoeken wijzen uit dat de helft van de gemeenteraden niet naar behoren functioneren anno 2018, daarover later meer.

Admin - 14:13:27 | Een opmerking toevoegen.