Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

 


 

 

"De minima magnus scintilla nascitur ignis"


 


 Hoe lang blijft  Burgemeester Christiaan van der Kamp volhouden dat er niets aan de hand is. Hij gokt op procedures, maar belangrijker is zijn onbehoorlijke en niet integere handelswijze!!  Het goede en kwade  in beeld gebracht, druk maar eens op deze link, de Koning rookt gelukkig geen sigaren en  zal not amused zijn.  Dit wordt het item in 2019.


Wet (0nt-)houder Jan Leendert van Den Heuvel SGP blijft ook niet integer als hij opnieuw wethouder wordt link ,  een plaatje zegt duizend keer meer dan een praatje (met de Heere en die bestaat niet).


Het gedrocht dat de integriteit van de overheid bewaakt en handhaaft, de Nationale Ombudsman Mr. Renier van Zutphen, handelt laakbaar en niet integer (niemand grijpt in!).Uw mening telt, druk op deze link de overheid kijkt mee. 

 

 


 BURGEMEESTER CHRISTIAAN VAN DER KAMP TRAINEERT ALLE LOPENDE PROCEDURES  (DIT WORDT DE VOLGENDE KLACHT) , INMIDDELS ZIJN 2 KLACHTEN AGEHANDELD, HIER KUNT U HET RESULTAAT LEZEN . LIEGEN LOONT, EN ALS JE, ZO JE VRIENDJES EN CONTACTEN HEBT KOM JE ALS NIET INTEGERE BURGEMEESTER BEST VER ALTHANS DAT ZOU JE DENKEN. INMIDDELS HEEFT HIJ OOK INTEGRITEIT IN ZIJN EIGEN PORTEFEUILLE. EEN NIET INTEGER IEMAND GAAT OVER INTEGRITEIT VAN ANDEREN!!!!!!!!!!!!!!!!

 
29.01.2018

Onderzoek naar handelswijze burgemeester Christiaan van de Kamp kan niet lang meer uitblijven.

e uitkomst is wel  dramatisch, maar geeft uitdrukkelijk aan waar het probleem van  burgemeester Christiaan van der Kamp zit en mijn dossier is daar een voorbeeld van.

In de Nederlandse gemeenteraden zien we zeer wisselende voorzitters. Er is veel kwaliteitsverschil. Er zijn burgemeesters die erin slagen de vergadering objectief voor te zitten, het debat goed te faciliteren en de spreektijden evenredig te verdelen. Maar het gaat ook vaak anders. De belangrijkste vraag die rijst is: “Hoe kun je een goed debat hebben wanneer de voorzitter van de vergadering twee petten op heeft en belang heeft bij de uitkomst van datzelfde debat?” Uiteraard zorgt de burgemeester er zelf voor dat wanneer zijn portefeuille ter sprake komt, de vicevoorzitter van de raad de vergadering overneemt. Maar dat impliceert dat de overige punten die vallen onder verantwoordelijkheid van de wethouders onbelangrijk zijn voor de burgemeester. En dat is een misvatting. De burgemeester heeft als voorzitter van het dagelijks bestuur  vaak belang bij een bepaalde uitkomst van het raadsdebat. Als voorzitter van de gemeenteraad heeft hij daarbij de mogelijkheid om te sturen en dat is onwenselijk.

Dat blijkt ook uit het Griffiersonderzoek onlangs is uitgevoerd door de NDI,  112 van de 403 raadsgriffiers (28%) namen deel. Wat blijkt? 27% van de Nederlandse griffiers vindt de burgemeester niet de juiste persoon om de raadsvergadering voor te zitten. Daarnaast vindt 83% van de griffiers dat raadsvergaderingen niet goed te volgen zijn voor de gemiddelde burger. 52% zegt dat er niet of nauwelijks wordt gedebatteerd

In mijn dossier is er zegge en schrijven 2 minuten gedebatteerd door een raadslid Remco Tijssen in de raadsvergadering van 24 januari 2016, die is voor gesouffleerd met mede weten van burgemeester Christiaan van der Kamp. Hij kwam tot de conclusie dat het college van B&W voortreffelijk werk heeft geleverd. Hoe kun je dat nu weten immers ten tijde van de raadsvergadering waren de ambtenaren van de gemeente nog bezig hun eigen dossier bij mekaar te zoeken, sterker nog de bezwaarcommissie had helemaal geen dossier en wilde dit ook niet inzien. Nog erger een WOB verzoek om inzage in het dossier werd geweigerd, uiteindelijk was er een klacht tegen de burgemeester nodig om de gemeente te bewegen stukken te leveren, en dit dossier is nog steeds door niemand  ingezien.

Tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds geen inzage gehad in mijn dossier waarover de gemeente beschikt. De voltallige raad is hierover vooraf over geïnformeerd met terzake mailverkeer. Zo ook burgemeester Christiaan van der Kamp was inhoudelijk op de hoogte van de problematiek dat er geen dossier was. Sterker nog hij was initiator van alles, en heeft de raad bewust voorgelogen, overigens de raad wilde ook  niets anders van hem horen. 

Hoe kan het dan zo zijn dat burgemeester Christiaan van der Kamp, na een vooroverleg met zijn huisadvocaat AKD, in een onderhoud op 12 april 2014, (waarvan een bandopname is), nota bene in bijzijn van mijn advocaat, roepen dat mij heel veel onrecht is aangedaan door de voorafgaande colleges en gemeenteraden en hij het altijd anders zou hebben gedaan. Vervolgens becijferde hij de schade op tenminste  6 miljoen euro. Geld was geen enkel probleem, en vergeleek de geldbehoefte van een overheid met heroïne junkies. Maar Kerkvliet moest er niet van uitgaan dat dit van een leien dakje zou gaan, procederen was altijd goedkoper, omdat dat overheid nu eenmaal heel veel meer tijd en geld heeft dan een simpel burgertje. 

Dit was bekend bij de Raad, ook was bekend bij de Raad dat de burgemeester was geïnfiltreerd in de zogenaamde onafhankelijke bezwaarcommissie, via de secretaris van de bezwaarcommissie, Patrick Steenaart, ambtenaar bij de gemeente Bodegraven Reeuwijk. Ondertussen was de samenstelling van de bezwaarcommissie ook gewijzigd natuurlijk in het voordeel van de gemeente. De bezwaarcommissie heeft een poging gedaan om mijn dossier in te zien, 2 uurtjes hebben ze ca 23 ordners doorgenomen. In die 2 uurtjes kwamen voortdurend stukken boven water waaruit bleek dat gemeente in haar ongelijk stond. Patrick Steenaart wist telkens de commissieleden te overtuigen dat het allemaal beetje flauwekul was. Hij had vaak met Dorus van Deursen gepraat, ingehuurde dossierambtenaar en rechterhand van de burgemeester, en die overigens ook bij het dat bewuste onderhoud van 12 april 2014 aanwezig was, en die had hem verteld, de burgemeester had dat wel allemaal verteld, had hij ook beter niet kunnen doen, maar was maar een informeel gesprek en de burgemeester had dat allemaal niet zo bedoeld. 

Als u dit allemaal leest, het dossier uitdrukkelijk anders uitwijst, de wijze waarop ambtenaren, bestuur, raadsleden, maar vooral burgemeester Christiaan van der Kamp reageren dan durf ik hard op te zeggen dat hier sprake is van onbehoorlijk bestuur, onrechtmatigoverheidshandelen, en “corrupte” raadsleden, die geen knip voor de beurs waard zijn. (Kijk maar eens naar de raadsvergadering van 24 januari jl. agenda punt 7 ergens rond de 25 ste minuut)

Het ergste is dat deze burgemeester ook nog recent tegen mij roept dat de raad voortreffelijk heeft gehandeld en hij uitermate tevreden is. Zo’n grote huichelaar is burgemeester Christiaan van der Kamp (CDA). Ik kan de letters van het CDA alleen nog  maar als volgt interpreteren:  ”Corruptie Dupeert Anderen”

Admin - 22:32:06 | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.
.