Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

 


 

 

"De minima magnus scintilla nascitur ignis"


 


 Hoe lang blijft  Burgemeester Christiaan van der Kamp volhouden dat er niets aan de hand is. Hij gokt op procedures, maar belangrijker is zijn onbehoorlijke en niet integere handelswijze!!  Het goede en kwade  in beeld gebracht, druk maar eens op deze link, de Koning rookt gelukkig geen sigaren en  zal not amused zijn.  Dit wordt het item in 2019.


Wet (0nt-)houder Jan Leendert van Den Heuvel SGP blijft ook niet integer als hij opnieuw wethouder wordt link ,  een plaatje zegt duizend keer meer dan een praatje (met de Heere en die bestaat niet).


Het gedrocht dat de integriteit van de overheid bewaakt en handhaaft, de Nationale Ombudsman Mr. Renier van Zutphen, handelt laakbaar en niet integer (niemand grijpt in!).Uw mening telt, druk op deze link de overheid kijkt mee. 

 

 


 BURGEMEESTER CHRISTIAAN VAN DER KAMP TRAINEERT ALLE LOPENDE PROCEDURES  (DIT WORDT DE VOLGENDE KLACHT) , INMIDDELS ZIJN 2 KLACHTEN AGEHANDELD, HIER KUNT U HET RESULTAAT LEZEN . LIEGEN LOONT, EN ALS JE, ZO JE VRIENDJES EN CONTACTEN HEBT KOM JE ALS NIET INTEGERE BURGEMEESTER BEST VER ALTHANS DAT ZOU JE DENKEN. INMIDDELS HEEFT HIJ OOK INTEGRITEIT IN ZIJN EIGEN PORTEFEUILLE. EEN NIET INTEGER IEMAND GAAT OVER INTEGRITEIT VAN ANDEREN!!!!!!!!!!!!!!!!

 
30.01.2018

De dubieuze rol van de commissaris van Zuid Holland Jaap Smit CDA en zijn handlanger burgemeester Christiaan van der Kamp CDA

Beste lezer, u zult het niet misschien niet geloven maar het stopt natuurlijk niet bij de gemeente Bodegraven Reeuwijk, dit zit veel dieper in politieke organisaties ingeslepen, met hun voormannen.

Jaap Smit (CDA) vindt niet dat directe zeggenschap van de burger leidt tot betere burgemeesters en een groter vertrouwen in politiek en bestuur. 

Jaap Smit vindt  dat de burgemeester (die door hem worden aangesteld) nog steeds gezien wordt als een betrouwbare en goede gezagsdrager en dat tevredenheid onder de burgers over het functioneren van onze burgemeesters over het algemeen groot is.Ook commissaris Jaap Smit is een mens en maakt wel eens fouten, hij kan onmogelijk volhouden dat burgemeester Christiaan van der Kamp integer en betrouwbaar is. Een klein beetje wel want CDA-ers onderling vertrouwen elkaar door en door ook als het niet waaris!

In de tweede plaats dient de benoemingswijze van de burgemeester onderdeel te zijn van een veel bredere oriëntatie op de inrichting van ons openbaar bestuur. Ook hier weer is burgemeester Christiaan van der Kamp en grote voorbeeld hoe het niet moet. Gerrit van Eijck, VVD raadslid, vond burgemeester Christiaan van der Kamp maar een idioot die altijd zijn mond open doet als het niet moet, en moet hij aan de bak, hoor je niks van hem. Moet hij je niet, dan maakt hij je af.

Ten derde valt Jaap Smit  op dat mensen over het algemeen slecht op de hoogte zijn van de procedure die nu geld.   Opvallend is dat vrijwel in alle gevallen vertrouwenscommissies bij afsluiting van de procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester tevreden zijn over het gevolgde proces bestaande uit een verantwoorde mix van zorgvuldigheid, kwaliteitsbewaking en democratische besluitvorming die in de meeste gevallen leidt tot een goede keuze en gedragen door de gemeenteraad zelf. Dat is in Bodegraven Reeuwijk wat anders gegaan, SGP-er wet(ont-)houder Mr. Jan Leendert van Den Heuvel, tussendoor advocaat, beste maat van de toenmalige collega wet(ont-)houder Christiaan van der kamp heeft er voor gezorgd dat Van der Kamp als burgemeester werd benoemd, en anders niemand. Het zal u ook als vaste lezer ondertussen bekend zijn dat de raad van Bodegraven Reeuwijk, deze heren (door God aangedragen) klakkeloos volgen. Jaap Smit noemt dit kwaliteitsbewaking, met een zorgvuldig karakter om te komen tot democratische besluitvorming. Ook weer zo’n heilig boontje. 

In een samenleving waarin veel in beweging is en vrijwel alles politiek gemaakt wordt, is de burgemeester een stabiliserende factor die boven de partijen staat en waar nodig ‘rust in de tent kan brengen en houden’! zegt de commissaris van de Koning Jaap Smit. De man die burgemeester Christiaan van der Kamp heeft aangedragen bij onze Koning wetende dat burgemeester Christiaan van der Kamp van alles op de kerfstok had.

Ieder jaar opnieuw nodigt Jaap Smit alle burgemeester weer uit deel te nemen aan de  jaarlijkse burgemeestersontmoeting. Uitstekende mensen die hun verantwoordelijkheid zeer serieus nemen, die hart voor de samenleving hebben, die zich ‘niet gek laten maken door de waan van de dag’, die zich inzetten voor hun inwoners, waken over hun stad of gemeente en integriteit hoog in het vaandel hebben staan. Zorgvuldig geselecteerd door CdK (als hoeder van integer en betrouwbaar openbaar bestuur), de vertrouwenscommissie, voorgedragen door de raad, en bekrachtigd door de Kroon.

Lees het verhaal maar eens op de website onder de noemers Provincie en Koning.  Dan zult u zien dat commissaris Jaap Smit een verfijnde replica is van narcist burgemeester Christiaan van der Kamp, en Gods water over Gods akkers laten lopen, zonder in te grijpen terwijl dit wel zijn taak is. Later meer over hoe Jaap Smit de Koning voor de gek houdt.

Admin - 05:38:01 | Een opmerking toevoegen.