Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

 


 

 

"De minima magnus scintilla nascitur ignis"


 


 Hoe lang blijft  Burgemeester Christiaan van der Kamp volhouden dat er niets aan de hand is. Hij gokt op procedures, maar belangrijker is zijn onbehoorlijke en niet integere handelswijze!!  Het goede en kwade  in beeld gebracht, druk maar eens op deze link, de Koning rookt gelukkig geen sigaren en  zal not amused zijn.  Dit wordt het item in 2019.


Wet (0nt-)houder Jan Leendert van Den Heuvel SGP blijft ook niet integer als hij opnieuw wethouder wordt link ,  een plaatje zegt duizend keer meer dan een praatje (met de Heere en die bestaat niet).


Het gedrocht dat de integriteit van de overheid bewaakt en handhaaft, de Nationale Ombudsman Mr. Renier van Zutphen, handelt laakbaar en niet integer (niemand grijpt in!).Uw mening telt, druk op deze link de overheid kijkt mee. 

 

 


 BURGEMEESTER CHRISTIAAN VAN DER KAMP TRAINEERT ALLE LOPENDE PROCEDURES  (DIT WORDT DE VOLGENDE KLACHT) , INMIDDELS ZIJN 2 KLACHTEN AGEHANDELD, HIER KUNT U HET RESULTAAT LEZEN . LIEGEN LOONT, EN ALS JE, ZO JE VRIENDJES EN CONTACTEN HEBT KOM JE ALS NIET INTEGERE BURGEMEESTER BEST VER ALTHANS DAT ZOU JE DENKEN. INMIDDELS HEEFT HIJ OOK INTEGRITEIT IN ZIJN EIGEN PORTEFEUILLE. EEN NIET INTEGER IEMAND GAAT OVER INTEGRITEIT VAN ANDEREN!!!!!!!!!!!!!!!!

 
11.02.2018

Is burgemeester Christiaan van der Kamp een kerel of toch een mietje.

Om dat te bepalen, moeten we wat dieper ingaan op de persoon burgemeester Christiaan van der Kamp en zijn gedragingen van de afgelopen tijd. Zoals u allen bekend heeft hij narcistische trekjes en dat wordt alleen maar erger. 

Maar wat ontbreekt er nog meer aan:

ZELFREFLECTIE:

Volgens wikipedia “een activiteit waarbij de eigen gedachten, gevoelens en herinneringen tot onderwerp van overdenking gemaakt worden. Reflecteren, of reflectie, is het doorgronden en herkennen van processen die bewust en onbewust plaatsvinden binnen de eigen psyche. Het gaat hierbij niet alleen om denkprocessen, maar ook om gedrag. Het heeft vaak betrekking op ervaringen en gebeurtenissen. Reflectie wordt gebruikt om gelijksoortige situaties in de toekomst beter te kunnen hanteren.

Als je dit niet geleerd hebt, is er geen man over boord. Het is immers nooit te laat om te leren. Om je te kunnen ontwikkelen is het echter wel noodzaak dat je in staat bent tot zelfreflectie. Burgemeester Christiaan van der Kamp is alleen bang om te veranderen, hij weet heel goed wat hij allemaal verkeerd doet.

ZELFVERTROUWEN:

Met zelfvertrouwen bedoelen wij geen “zelfzekerheid” maar het “gevoel dat je invloed hebt op hetgeen er met jou gebeurt in je leven”. Er zijn mensen die ongeacht de situatie waar ze in zitten, altijd het vertrouwen hebben dat ze invloed hebben op het resultaat. Er kunnen ook redenen zijn waardoor je dat gevoel niet hebt. Het is belangrijk te onderzoeken wat hier de oorzaak van is. Het is immers lastig om jezelf te ontwikkelen als je er niet 100% in gelooft dat je zelf het resultaat bepaalt van de moeite die je ergens voor doet. Ja en daar zit eveneens een heel groot probleem van burgemeester Christiaan van der Kamp, hoe wil je nu leugens voor waarheden blijven verkopen.

ZELFMANAGEMENT:

Zelfmanagement is een persoonskenmerk en gaat over de mate waarin je in staat bent jezelf in beweging te brengen en te houden. Sommige mensen hebben dat van nature meer in zich dan anderen. Mensen die van nature wat meer reageren op de omgeving (en wat er op ze af komt) zullen in bekende situaties betere zelfmanagers zijn dan in onbekende situaties. Burgemeester Christiaan van der Kamp heeft dit dus duidelijk niet, hij gelooft alleen in zich zelf.

Omdat burgemeester Christiaan van der Kamp willens en wetens niet wil veranderen, voet bij stuk houdt, alleen met zich zelf bezig is, de leugen verkoopt voor waarheid, etc. etc., dit allemaal  terdege beseft  en weet van heeft zelf, ben je natuurlijk geen “kerel” als je vanuit zo’n positie een zwak burgertje kapot wil maken, dus is de conclusie duidelijk hij is een “mietje”.

Admin - 12:30:32 | 1 opmerking.