Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

 


 

 

"De minima magnus scintilla nascitur ignis"


 


 Hoe lang blijft  Burgemeester Christiaan van der Kamp volhouden dat er niets aan de hand is. Hij gokt op procedures, maar belangrijker is zijn onbehoorlijke en niet integere handelswijze!!  Het goede en kwade  in beeld gebracht, druk maar eens op deze link, de Koning rookt gelukkig geen sigaren en  zal not amused zijn.  Dit wordt het item in 2019.


Wet (0nt-)houder Jan Leendert van Den Heuvel SGP blijft ook niet integer als hij opnieuw wethouder wordt link ,  een plaatje zegt duizend keer meer dan een praatje (met de Heere en die bestaat niet).


Het gedrocht dat de integriteit van de overheid bewaakt en handhaaft, de Nationale Ombudsman Mr. Renier van Zutphen, handelt laakbaar en niet integer (niemand grijpt in!).Uw mening telt, druk op deze link de overheid kijkt mee. 

 

 


 BURGEMEESTER CHRISTIAAN VAN DER KAMP TRAINEERT ALLE LOPENDE PROCEDURES  (DIT WORDT DE VOLGENDE KLACHT) , INMIDDELS ZIJN 2 KLACHTEN AGEHANDELD, HIER KUNT U HET RESULTAAT LEZEN . LIEGEN LOONT, EN ALS JE, ZO JE VRIENDJES EN CONTACTEN HEBT KOM JE ALS NIET INTEGERE BURGEMEESTER BEST VER ALTHANS DAT ZOU JE DENKEN. INMIDDELS HEEFT HIJ OOK INTEGRITEIT IN ZIJN EIGEN PORTEFEUILLE. EEN NIET INTEGER IEMAND GAAT OVER INTEGRITEIT VAN ANDEREN!!!!!!!!!!!!!!!!

 
13.02.2018

Burgemeester Christiaan van der Kamp heeft meer dan de schijn tegen, maar er gebeurt niks, hoe lang nog.

Waar schort het allemaal aan:

1. Buitensporige aanwending van gelden uit de algemene kas, om zijn eigen hachje te “beschermen”.

2. Een collegelid verstrekt alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft,
tenzij dit in strijd is met het openbaar belang, o.a burgemeester Christiaan van der Kamp doet dit absoluut niet.

3. Collegeleden betrachten maximale openheid als het gaat om beleid en beslissingen en om de
beweegredenen daarvoor. Het college handelt in overeenstemming met de Gemeentewet en met de
Wet openbaarheid van bestuur. Ook hier faalt burgemeester Christiaan van der Kamp en zijn kompanen voortdurend.

4. Een collegelid maakt niet ten eigen bate of ten bate van een ander gebruik van in de uitoefening van
het ambt verkregen niet openbare informatie. Burgemeester Christiaan van der Kamp gaat nog wat verder, hij heeft weet van de waarheid maar huurt advocaten in om die waarheid te laten vertalen in leugens.

Wat is nu het echte probleem, dat de raad deze gedragscodes niet wil handhaven, laat staan bespreekbaar maken, dus burgemeester Christiaan van der Kamp en o.a.  wet(-ont-)houder Jan Leendert van de Heuvel, die nota bene ook nog advocaat is, kunnen ongebreideld hun gang gaan.

Zo ook faalt de gemeentesecretaris Johan de Jager en de griffiers, zij dienen in conclaaf te gaan met hun achterban (het college van Burgemeester en wethouders) als ze weet hebben van dit soort praktijken.

Wie heeft dit bedacht , natuurlijk de overheid zelf, maar als het over hun zelf gaat, gelden andere wetten en regels of beter gezegd geen regels en wetten. Lees deze brochure maar eens waarom Helmond wel en Bodegraven Reeuwijk niet. Schandalig dat dit nog steeds kan in Nederland, maar ja er is ook nog zoiets als de Nationale Ombudsman in Nederland. Zal me benieuwen.

Admin - 12:01:37 | Een opmerking toevoegen.