Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

 


 

 

"De minima magnus scintilla nascitur ignis"


 


 Hoe lang blijft  Burgemeester Christiaan van der Kamp volhouden dat er niets aan de hand is. Hij gokt op procedures, maar belangrijker is zijn onbehoorlijke en niet integere handelswijze!!  Het goede en kwade  in beeld gebracht, druk maar eens op deze link, de Koning rookt gelukkig geen sigaren en  zal not amused zijn.  Dit wordt het item in 2019.


Wet (0nt-)houder Jan Leendert van Den Heuvel SGP blijft ook niet integer als hij opnieuw wethouder wordt link ,  een plaatje zegt duizend keer meer dan een praatje (met de Heere en die bestaat niet).


Het gedrocht dat de integriteit van de overheid bewaakt en handhaaft, de Nationale Ombudsman Mr. Renier van Zutphen, handelt laakbaar en niet integer (niemand grijpt in!).Uw mening telt, druk op deze link de overheid kijkt mee. 

 

 


 BURGEMEESTER CHRISTIAAN VAN DER KAMP TRAINEERT ALLE LOPENDE PROCEDURES  (DIT WORDT DE VOLGENDE KLACHT) , INMIDDELS ZIJN 2 KLACHTEN AGEHANDELD, HIER KUNT U HET RESULTAAT LEZEN . LIEGEN LOONT, EN ALS JE, ZO JE VRIENDJES EN CONTACTEN HEBT KOM JE ALS NIET INTEGERE BURGEMEESTER BEST VER ALTHANS DAT ZOU JE DENKEN. INMIDDELS HEEFT HIJ OOK INTEGRITEIT IN ZIJN EIGEN PORTEFEUILLE. EEN NIET INTEGER IEMAND GAAT OVER INTEGRITEIT VAN ANDEREN!!!!!!!!!!!!!!!!

 
18.02.2018

Burgemeester Christiaan van der Kamp vergelijkt de overheid met heroïnejunkies, hij zelf geeft tonnen uit aan advocaten om een simpel burgertje de nek om te draaien, wat voor junk is hij dan zelf.

Klinkt misschien raar, maar wat kun je van een overheid verwachten als de voorzitter van de raad en college van B&W zich zelf gedraagt als een grote heroïne-junk, tonnen aan euro’s verkloot” aan advocaten  om een simpel burgertje kapot te maken, die ook nog eens de waarheid spreekt.

Ien Dales had gelijk iemand die ongebreideld over geld kan beschikken, en daar geen verantwoording over hoeft af te leggen, komt machtsbederf snel om de hoek kijken. Het grote voorbeeld is burgemeester Christiaan van der Kamp.

Integriteit van het bestuur is (…) niet van nature gegeven. Zij kan op verschillende manieren onder druk komen te staan. Het gaat mij daarbij niet zozeer om fraude en corruptie in het bestuur – maar vooral om machtsbederf. (…) Machtsbederf is breder, het draagt het element van ontbinding, verval, vervaging van normen, in zich. Het gaat mij om het sluipend gevaar van bezoedeling van de ambtelijke en politieke reputatie, van aantasting van integriteit van bestuurders, van ontkenning van de hoge waarden waarvoor de democratische rechtsstaat staat. (Speech Ien Dales 1992, minister van Binnenlandse Zaken 1989-1994)”

Er dreigt langzaam maar zeker een onomkeerbare situatie te ontstaan in de gemeente Bodegraven Reeuwijk, die onhoudbaar wordt. De ontbinding, verval, machtsbederf is onmiskenbaar aanwezig en slaat overduidelijk z’n slag op het gemeentehuis van Bodegraven Reeuwijk.

Niemand grijpt in, overal zijn er grote problemen met de interpretatie van het woordje integriteit. De grote baas in bestuurlijk Nederland minister-presiedent Marc Rutte, een leugen om best wil mag. Wat hij niet erbij vertelt, is natuurlijk hoe lang, hoe vaak en hoe erg mag je liegen en willekeur toepassen. Mag je zomaar willekeurig een simpele burgertjes afstraffen, erger nog mag je daar ook tonnen aan euro’s uitgeven om een burgertje de nek om te draaien als hij de waarheid spreekt.

Ik denk dat Mark Rutte’s zijn antwoord zal zijn, dat leugens niet bedoeld zijn om burgertjes kapot te maken, dat je, zelf als burgemeester afschermt door een leugen te vertellen is tot daarentoe, maar zoals burgemeester Christiaan van der Kamp te werk gaat is absoluut not-done.

Admin - 13:27:29 | Een opmerking toevoegen.