Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

 


 

 

"De minima magnus scintilla nascitur ignis"


 


 Hoe lang blijft  Burgemeester Christiaan van der Kamp volhouden dat er niets aan de hand is. Hij gokt op procedures, maar belangrijker is zijn onbehoorlijke en niet integere handelswijze!!  Het goede en kwade  in beeld gebracht, druk maar eens op deze link, de Koning rookt gelukkig geen sigaren en  zal not amused zijn.  Dit wordt het item in 2019.


Wet (0nt-)houder Jan Leendert van Den Heuvel SGP blijft ook niet integer als hij opnieuw wethouder wordt link ,  een plaatje zegt duizend keer meer dan een praatje (met de Heere en die bestaat niet).


Het gedrocht dat de integriteit van de overheid bewaakt en handhaaft, de Nationale Ombudsman Mr. Renier van Zutphen, handelt laakbaar en niet integer (niemand grijpt in!).Uw mening telt, druk op deze link de overheid kijkt mee. 

 

 


 BURGEMEESTER CHRISTIAAN VAN DER KAMP TRAINEERT ALLE LOPENDE PROCEDURES  (DIT WORDT DE VOLGENDE KLACHT) , INMIDDELS ZIJN 2 KLACHTEN AGEHANDELD, HIER KUNT U HET RESULTAAT LEZEN . LIEGEN LOONT, EN ALS JE, ZO JE VRIENDJES EN CONTACTEN HEBT KOM JE ALS NIET INTEGERE BURGEMEESTER BEST VER ALTHANS DAT ZOU JE DENKEN. INMIDDELS HEEFT HIJ OOK INTEGRITEIT IN ZIJN EIGEN PORTEFEUILLE. EEN NIET INTEGER IEMAND GAAT OVER INTEGRITEIT VAN ANDEREN!!!!!!!!!!!!!!!!

 
21.02.2018

Waarom liegen politici mensen systematisch voor? En waarom nemen mensen politici nog serieus?

Meer en meer mensen doorprikken de leugens die de Nederlandse overheid stelselmatig verspreid.

De Nederlandse overheid liegt systematisch en bewust het Nederlandse volk voor. De echt interessante vraag die dan opkomt is waarom doen ze dat?

Het antwoord is buitengewoon simpel maar niet simplistisch.
De Nederlandse overheid liegt systematisch haar eigen volk voor puur en alleen maar vanuit zelfbehoud. Overheden zullen zoals elke heersende klasse altijd moeten liegen en bedriegen om zichzelf staande te houden. Dit is dan ook niet nieuw.

Wat nieuw is is dat op dit moment dankzij het internet en breedschalige onderlinge communicatie tussen mensen de systematische leugens vanuit de overheid zo duidelijk boven komen drijven. De onderstaande video illustreert perfect waarom elke overheid altijd moet liegen puur en alleen maar uit zelfbehoud. Liegen is het principe waar het voortbestaan van de heersende klasse op berust.

Maar een systematische leugenaar zijn is niet genoeg. De leugens moeten geloofd worden. Door mensen zoals u en ik. En zolang genoeg mensen geloven in de leugens komt de leugenaar ermee weg. De verantwoordelijkheid ligt dus niet alleen bij de leugenaar maar ook bij de mensen die de leugens geloven. Het is kortom een co-creatie.

Nu heb ik het geluk (of eigenlijk beter gezegd pech) dat burgemeester Christiaan van der Kamp in mijn dossier de grote leugenaar is, iedereen weet het, niemand durft erover te praten en degene die er iets van moeten vinden of kunnen sturen hierin, de raad, houdt angstvallig hun mond. En niet alleen de raad, maar ook de commissaris van de Koning Jaap Smit, het Kabinet van de Koning, de Ombudsman, het CDA, de politiek, etc. houden hun kaken stijf op mekaar, en willen allen het dossier niet inzien.

Waarom is overduidelijk, alleen al de bandopnames die op deze site staan, zeggen meer dan genoeg, vast staat dat burgemeester Christiaan van der Kamp niet integer handelt. Vast staat ook dat het “systeem” dit toelaat en alles er aan doet om de problemen weg te moffelen.

Het “systeem” (lees: de overheid) kan het eeuwig volhouden in deze setting, maar personen als bijvoorbeeld burgemeester Christiaan van der Kamp zullen uiteindelijk niet meer passen binnen het “systeem” omdat er zogenaamd te veel “ruis” op de lijn komt. Zoals u bekend vliegt er inmiddels wekelijks wel ergens in den lande iemand uit het politieke systeem, en vaak voor heel wat minder dan waar burgemeester Christiaan van der Kamp voor aan de lat staat.

Ik word inmiddels door veel mensen benaderd in den lande die hetzelfde meemaken, en er niet door heen komen omdat telkens de leugen zegeviert en mensen opeens stuk lopen op de ondoordringbare muren  van regels en wetjes.

Beste mensen daar is maar een oplossing voor, gewoon paard en wagen benoemen op internet. Neem van mij aan dat er een wereld opengaat als u dit voornemens bent, maar brengt vooral opluchting, je kunt je verhaal kwijt en delen.  Heel belangrijk is niet te liegen en telkens de waarheid te spreken!!!!!!!!!!

Admin - 06:19:04 | Een opmerking toevoegen.