Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

 


 

 

"De minima magnus scintilla nascitur ignis"


 


 Hoe lang blijft  Burgemeester Christiaan van der Kamp volhouden dat er niets aan de hand is. Hij gokt op procedures, maar belangrijker is zijn onbehoorlijke en niet integere handelswijze!!  Het goede en kwade  in beeld gebracht, druk maar eens op deze link, de Koning rookt gelukkig geen sigaren en  zal not amused zijn.  Dit wordt het item in 2019.


Wet (0nt-)houder Jan Leendert van Den Heuvel SGP blijft ook niet integer als hij opnieuw wethouder wordt link ,  een plaatje zegt duizend keer meer dan een praatje (met de Heere en die bestaat niet).


Het gedrocht dat de integriteit van de overheid bewaakt en handhaaft, de Nationale Ombudsman Mr. Renier van Zutphen, handelt laakbaar en niet integer (niemand grijpt in!).Uw mening telt, druk op deze link de overheid kijkt mee. 

 

 


 BURGEMEESTER CHRISTIAAN VAN DER KAMP TRAINEERT ALLE LOPENDE PROCEDURES  (DIT WORDT DE VOLGENDE KLACHT) , INMIDDELS ZIJN 2 KLACHTEN AGEHANDELD, HIER KUNT U HET RESULTAAT LEZEN . LIEGEN LOONT, EN ALS JE, ZO JE VRIENDJES EN CONTACTEN HEBT KOM JE ALS NIET INTEGERE BURGEMEESTER BEST VER ALTHANS DAT ZOU JE DENKEN. INMIDDELS HEEFT HIJ OOK INTEGRITEIT IN ZIJN EIGEN PORTEFEUILLE. EEN NIET INTEGER IEMAND GAAT OVER INTEGRITEIT VAN ANDEREN!!!!!!!!!!!!!!!!

 
15.05.2018

Burgemeester Christiaan van der Kamp is druk bezig met solliciteren, en wil ergens anders als burgemeester aan de bak.

De geruchten gaan de ronde dat burgemeester Christiaan van der Kamp druk bezig is te solliciteren om burgemeester te worden in een grotere stad. Hij vindt blijkbaar dat hij dit verdient en aankan, is dat zo. Natuurlijk niet. 

Als je mijn dossier leest, is het een man die alleen maar achter de schermen rotzooi schopt, anderen probeert voor het karretje te spannen, en verder helemaal niks betekent voor zijn onderdanen, die beschouwt hij als noodzakelijk kwaad. Heb je geen burgers kun je ook geen burgemeester worden, en daar heeft hij wel een punt.

Voor degene die dadelijk zijn sollicitatiebrief moet beoordelen, hou er rekening mee dat hij een zeer kort lontje heeft, raadsleden als een stelletje idioten ziet, die nauwelijks kennis van zaken hebben en alleen daar zitten voor hun eigen zakken te vullen.  Als ambtenaar heb je het iets makkelijker, werk je voor hem, dan is er niets aan de hand. Ben je onverhoopt niet zijn mening toegedaan, kom je op de pijnbank te liggen. 

Achterbaks handelen is voor hem niet ongewoon als het om zijn eigen hachje gaat, AKD zijn huisadvocaat vaart er wel bij, zij versleutelen tonnen aan omzet per jaar, mag wat kosten om burgemeester Christiaan van der Kamp in het zadel te houden.

En degene die toch gaan voor onze Christiaan van der Kamp, geldt het spreekwoord: “Wil je een aap krijg je een aap”. Gemeente Bodegraven Reeuwijk spreekt natuurlijk alle lof over hem, zij weten wat voor een “aap” ze in huis hebben.

Admin - 14:11:14 | 49 opmerkingen

 1. https://torresaesthetics.com

  25.10.2022

  Our skin is the biggest organ of our body. Also, this organ should be dealt with and dealt with. Skin wellbeing and restoration is the buzz of great importance, all the rage. Obagi skin care has created a ruckus in the field of skin wellbeing with its technique of treating the underlying driver and working at the cell level.

 2. Organic mobile spray tanning

  16.02.2023

  Also, consider the possibility that shower tanning arrangement has no additional bronzer.Indeed, the issues depicted above just don’t exist. You get showered, and your own skin fosters the variety. Full stop.The main disadvantage of being splashed with a reasonable shower tanning arrangement is that you should sit tight for your tan around 5-7 hours.

 3. ib tutoring online

  12.09.2023

  Digital literacy is a valuable skill for both teachers and students to navigate the online learning environment effectively.

 4. smm panel

  21.09.2023

  Host interactive challenges or competitions that encourage your audience to engage creatively with your brand.

 5. telephone triage

  11.10.2023

  By enlisting the support of virtual assistant companies, you can gain a competitive edge in your industry.

 6. RV Solar

  11.10.2023

  The range of RV products available today is staggering. Whether you’re a minimalist traveler or someone who enjoys all the comforts of home, there’s an RV product for you.

 7. inbound call center solutions

  11.10.2023

  Inbound call center solutions empower individuals with disabilities by providing hands-free, voice-activated support. This inclusivity is a unique and highly beneficial aspect of these digital companions.

 8. cloudkitchens

  11.10.2023

  Cloud kitchens are an excellent solution for those who want to avoid crowded restaurants during peak hours. You can have a quiet, intimate meal in the comfort of your home.

 9. Animal hospital

  12.10.2023

  The benefits of vaccination far outweigh the potential risks, especially when considering the severity of many canine diseases.

 10. Latest News In Pakistan

  02.01.2024

  Stay ahead with the pulse of Pakistan! Your ultimate source for the freshest updates, our platform brings you the Best And Latest News In Pakistan across diverse topics. Dive into a dynamic news landscape, ensuring you’re always in the know about the latest happenings in Pakistan.

 11. The Best Yoga Poses

  02.01.2024

  Engaging in a holistic practice of physical and mental well-being, the best yoga poses encompass a diverse range, each offering unique benefits. The Mountain Pose, Tadasana, establishes a foundation of balance and strength, encouraging alignment from head to toe.

 12. Durham Taxi Service

  02.01.2024

  Experience top-notch transportation with our Durham taxi service. Prompt, professional, and customer-focused, we pride ourselves on delivering a stress-free ride. Whether you’re heading to the airport or exploring the city, our Durham taxi service is your trusted partner for safe and efficient travel.

 13. Top Bone Doctor in Brooklyn NY

  02.01.2024

  Discover unparalleled orthopedic care with the top bone doctor in Brooklyn NY. Our expert team combines cutting-edge treatments with compassionate care to address your orthopedic needs. Trust in the top-rated bone specialist for personalized solutions and optimal outcomes.

 14. Hummer Limo Hire London

  03.01.2024

  The Limo and Car Hire offers a luxurious and stylish transportation experience in the heart of London.
  This service provides the opportunity to ride in a spacious and extravagant Hummer limousine.
  Whether for special events, celebrations, or corporate functions.
  The Hummer Limo Hire London Service caters to those seeking an extravagant and unforgettable way to travel in and around the vibrant city.

 15. Top Publishing Companies in UK

  24.01.2024

  Discover literary stardom with <a href=”https://goldenchildpromotionspublishing.gold/”> Top Publishing Companies in UK </a> —your passport to excellence in storytelling. Unleash your potential, conquer the shelves, and let the industry’s finest turn your words into timeless tales!

 16. Publishing Companies

  25.01.2024

  Publishing companies are entities dedicated to the production and distribution of written content across various formats, including books, magazines, and digital media. Operating within a dynamic industry, publishing companies play a crucial role in shaping cultural narratives and promoting the written word.

 17. Limo Hire London

  25.01.2024

  The Limo and Car Hire offers a luxurious and stylish transportation experience in the heart of London.
  This service provides the opportunity to ride in a spacious and extravagant Hummer limousine.
  Whether for special events, celebrations, or corporate functions.
  The Hummer Limo Hire London Service caters to those seeking an extravagant and unforgettable way to travel in and around the vibrant city.

 18. Cash for Gold

  19.02.2024

  Unclutter your jewelry box and enrich your wallet through our efficient Cash for Gold exchange.

 19. Multitechelevator

  26.02.2024

  Multitechelevator delivers on its promise of competitive elevator prices in Delhi. Elevate your home with confidence!

 20. Sexologist in delhi

  01.03.2024

  Preserving the spot of the Best Sexologist in delhi, Dr. P.K Gupta’s Clinic ensures to set up a full-fledged counseling session before moving further with any treatment.

 21. De Addiction Centre in Ghaziabad

  04.03.2024

  Reclaim your life from substance abuse at our esteemed Ghaziabad centre.

 22. nasha mukti kendra in ghaziabad

  04.03.2024

  Our team is dedicated to educating residents about the effects of substance abuse and providing tools for a sustainable, drug-free lifestyle.

 23. Wing Chair Lahore

  12.03.2024

  Greyspaces Furniture offers an exquisite range of sofa sets in Lahore, Pakistan, at competitive prices. With quality craftsmanship and stylish designs, your living space will be transformed. Discover comfort and elegance without breaking the bank at Greyspaces Furniture!

 24. Penis Enlargement Treatment in Delhi

  13.03.2024

  Take control of your confidence with our expert Penis Enlargement Treatment in Delhi.

 25. Cash for Gold

  14.03.2024

  Cash for gold: the smart choice for unlocking the value in your jewelry box.

 26. Cash for Gold

  14.03.2024

  Convert your gold watches, chains, and more into cash effortlessly with Cash for Gold.

 27. Best TikTok Followers

  14.03.2024

  More TikTok followers means your content is being seen by a larger audience. This visibility can lead to greater recognition and possibly viral fame.

 28. human rights law assignment writers

  19.03.2024

  Navigating a workplace where personalities clash and underhanded dealings occur can be challenging. In such environments, it’s crucial to prioritize professionalism and integrity while upholding ethical standards. For individuals facing difficult situations like these, seeking guidance from human rights law assignment writers can provide valuable insights into legal and ethical frameworks. Upholding human rights principles, even in challenging circumstances, is essential for fostering a fair and just society. By staying informed and advocating for accountability, we can work towards creating environments where everyone is treated with dignity and respect, regardless of their position or perspective. Let’s strive for transparency and fairness in all aspects of our professional and personal lives.

 29. Sexologist in Delhi

  04.04.2024

  Offering confidential consultations, a sexologist in Delhi addresses intimacy concerns.

 30. Quick Discharge Treatment In Delhi

  04.05.2024

  Early Discharge Treatment in Delhi: Seek specialized care for early discharge treatment in Delhi. [url=https://clients1.google.pl/url?q=https://www.drpkgupta.in/]Quick Discharge Treatment In Delhi[/url] Experienced practitioners offer comprehensive evaluations and personalized treatment plans to address premature ejaculation and related concerns. With a focus on patient comfort and confidentiality, early discharge treatment in Delhi provides effective interventions to improve sexual wellness and satisfaction. Through advanced therapies and compassionate support, individuals can overcome early discharge and regain confidence and intimacy in their relationships.

 31. RepresentHoodie

  08.05.2024

  <a href=”https://representhood.com//”>Represent Hoodie </a>

 32. Hypertherm Consumable

  15.05.2024

  Count on Hypertherm consumables for unparalleled durability and performance.

 33. stevie

  16.05.2024

  I read your blog, you have shared valuable information. I was looking for such a blog and thanks for sharing this information. At SMA MEP Estimating LLC, we excel in MEP estimating services by providing a complete cost estimate tailored to your plans. Trust us to provide you with an accurate estimate that is tailored to your needs from your <a href=”https://techplanet.today/post/how-can-i-use-a-calculator-to-estimate-electrical-installation-expenses”>electrical installation costs.</a>

 34. Jessicakarter

  17.05.2024

  Jessica is a highly skilled Payroll Specialist with a passion for accuracy and efficiency in managing payroll processes. With a strong background in accounting and finance, Jessica brings extensive experience in handling payroll responsibilities for diverse organizations.

 35. Jessicakarter

  17.05.2024

  You should review your check stub each pay period to ensure all information is accurate.

 36. Office interior in delhi

  28.05.2024

  Reecan Interiors provided us with a stunning office redesign that has significantly enhanced our work environment. The new layout is open and inviting, promoting better communication and collaboration. We are extremely satisfied with the results.

 37. Town Hall Dental: Myobrace Treatment

  30.05.2024

  Transform your smile with<a href=”https://townhalldental.co.uk/treatments/myobrace/”>Myobrace Treatment</a> at Town Hall Dental. Say goodbye to braces and hello to a natural, straight smile. Book your consultation today.

 38. Manoj rawat

  31.05.2024

  Reecan Interiors’ office renovation services in Noida have breathed new life into our workspace. The new design is not only aesthetically pleasing but also highly functional, enhancing productivity and employee satisfaction.

 39. Industrial Estimation Services

  04.06.2024

  Your generosity in sharing your expertise is truly appreciated! Contact us if you have any questions about your <a href=”https://techplanet.today/post/how-can-industrial-estimating-services-help-streamline-project-planning/”>Industrial Estimation Services</a>. I am committed to helping you with any questions you may have!

 40. Nasha Mukti Kendra in Ghaziabad

  06.06.2024

  At New Beginnings in Ghaziabad, we offer a fresh start for those struggling with addiction, with personalized treatment plans and a nurturing community.

 41. kjellberg consumable

  11.06.2024

  Experience the benefits of green tea with Kjellberg’s Massive Matcha Capsules. These large capsules provide a concentrated dose of matcha, known for its antioxidant and energy-boosting properties.

 42. kjellberg consumables

  12.06.2024

  Attain high precision in your cutting tasks with Kjellberg consumables, crafted for meticulous accuracy.

 43. Residential Electrical Estimating

  14.06.2024

  You’ll have a lot more flexibility when it comes to engaging with your audience. Contact us today for a custom Residential Electrical Estimating for architects, engineers and contractors. Let us create a custom solution for your home.

 44. RCMWellness:Massage Therapy at Our Wellness Centre

  27.06.2024

  Our Wellness Centre offers expert Massage Therapy for rejuvenation and well-being. Experience the healing touch and unwind in a tranquil environment.

 45. Construction Estimating Services NYC

  04.07.2024

  Your blog is exactly what I need! We specialize in handling the challenges faced by construction estimators, <a href=”https://francandelera.co.uk/construction-estimating-services-nyc-the-ultimate-guide/”>Construction Estimating Services NYC</a> ensures an accurate estimate tailored to your needs.

 46. Awakeny

  08.07.2024

  I absolutely adore the trendy styles this store offers.
  The clothes fit so well and they look amazing on a curvy figure.
  I really appreciate this option and the quality of the goods is so great that.
  I will order product in the future.Thank you so much for making me feel beautiful!
  <a href=https://awakenyclothing.us/>Awake Ny Clothing</a>
  <a href=https://awakenyclothing.us/hoodie/>Awake Ny Hoodie</a>

 47. Stone Island Clothing

  08.07.2024

  I absolutely adore the trendy styles this store offers.
  The clothes fit so well and they look amazing on a curvy figure.
  I really appreciate this option and the quality of the goods is so great that.
  I will order product in the future.Thank you so much for making me feel beautiful!
  <a href=https://stoneislandclothing.co/>Stone Island</a>
  <a href=https://stoneislandclothing.co/hoodie/>Stone Island Hoodie</a>

 48. Cynley

  11.07.2024

  XVS (https://www.toobit.com/en-US/price/XVS) is a decentralized money market and synthetic stablecoin protocol built on the Binance Smart Chain. It allows users to borrow, lend, and earn interest on various cryptocurrencies and stablecoins. XVS is the native token of the Venus protocol and is used for governance and staking within the ecosystem.

 49. HP Spectre Laptop Batteries

  19.07.2024

  Experience elegance and endurance with HP Spectre Laptop Batteries from The Brand Store—sleek power for your sophisticated lifestyle. Stay charged and connected in style!

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.
.