Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

 


 

 

"De minima magnus scintilla nascitur ignis"


 


 Hoe lang blijft  Burgemeester Christiaan van der Kamp volhouden dat er niets aan de hand is. Hij gokt op procedures, maar belangrijker is zijn onbehoorlijke en niet integere handelswijze!!  Het goede en kwade  in beeld gebracht, druk maar eens op deze link, de Koning rookt gelukkig geen sigaren en  zal not amused zijn.  Dit wordt het item in 2019.


Wet (0nt-)houder Jan Leendert van Den Heuvel SGP blijft ook niet integer als hij opnieuw wethouder wordt link ,  een plaatje zegt duizend keer meer dan een praatje (met de Heere en die bestaat niet).


Het gedrocht dat de integriteit van de overheid bewaakt en handhaaft, de Nationale Ombudsman Mr. Renier van Zutphen, handelt laakbaar en niet integer (niemand grijpt in!).Uw mening telt, druk op deze link de overheid kijkt mee. 

 

 


 BURGEMEESTER CHRISTIAAN VAN DER KAMP TRAINEERT ALLE LOPENDE PROCEDURES  (DIT WORDT DE VOLGENDE KLACHT) , INMIDDELS ZIJN 2 KLACHTEN AGEHANDELD, HIER KUNT U HET RESULTAAT LEZEN . LIEGEN LOONT, EN ALS JE, ZO JE VRIENDJES EN CONTACTEN HEBT KOM JE ALS NIET INTEGERE BURGEMEESTER BEST VER ALTHANS DAT ZOU JE DENKEN. INMIDDELS HEEFT HIJ OOK INTEGRITEIT IN ZIJN EIGEN PORTEFEUILLE. EEN NIET INTEGER IEMAND GAAT OVER INTEGRITEIT VAN ANDEREN!!!!!!!!!!!!!!!!

 
15.05.2018

Burgemeester Christiaan van der Kamp is druk bezig met solliciteren, en wil ergens anders als burgemeester aan de bak.

De geruchten gaan de ronde dat burgemeester Christiaan van der Kamp druk bezig is te solliciteren om burgemeester te worden in een grotere stad. Hij vindt blijkbaar dat hij dit verdient en aankan, is dat zo. Natuurlijk niet. 

Als je mijn dossier leest, is het een man die alleen maar achter de schermen rotzooi schopt, anderen probeert voor het karretje te spannen, en verder helemaal niks betekent voor zijn onderdanen, die beschouwt hij als noodzakelijk kwaad. Heb je geen burgers kun je ook geen burgemeester worden, en daar heeft hij wel een punt.

Voor degene die dadelijk zijn sollicitatiebrief moet beoordelen, hou er rekening mee dat hij een zeer kort lontje heeft, raadsleden als een stelletje idioten ziet, die nauwelijks kennis van zaken hebben en alleen daar zitten voor hun eigen zakken te vullen.  Als ambtenaar heb je het iets makkelijker, werk je voor hem, dan is er niets aan de hand. Ben je onverhoopt niet zijn mening toegedaan, kom je op de pijnbank te liggen. 

Achterbaks handelen is voor hem niet ongewoon als het om zijn eigen hachje gaat, AKD zijn huisadvocaat vaart er wel bij, zij versleutelen tonnen aan omzet per jaar, mag wat kosten om burgemeester Christiaan van der Kamp in het zadel te houden.

En degene die toch gaan voor onze Christiaan van der Kamp, geldt het spreekwoord: “Wil je een aap krijg je een aap”. Gemeente Bodegraven Reeuwijk spreekt natuurlijk alle lof over hem, zij weten wat voor een “aap” ze in huis hebben.

Admin - 14:11:14 | 19 opmerkingen

 1. https://torresaesthetics.com

  25.10.2022

  Our skin is the biggest organ of our body. Also, this organ should be dealt with and dealt with. Skin wellbeing and restoration is the buzz of great importance, all the rage. Obagi skin care has created a ruckus in the field of skin wellbeing with its technique of treating the underlying driver and working at the cell level.

 2. Organic mobile spray tanning

  16.02.2023

  Also, consider the possibility that shower tanning arrangement has no additional bronzer.Indeed, the issues depicted above just don’t exist. You get showered, and your own skin fosters the variety. Full stop.The main disadvantage of being splashed with a reasonable shower tanning arrangement is that you should sit tight for your tan around 5-7 hours.

 3. ib tutoring online

  12.09.2023

  Digital literacy is a valuable skill for both teachers and students to navigate the online learning environment effectively.

 4. smm panel

  21.09.2023

  Host interactive challenges or competitions that encourage your audience to engage creatively with your brand.

 5. telephone triage

  11.10.2023

  By enlisting the support of virtual assistant companies, you can gain a competitive edge in your industry.

 6. RV Solar

  11.10.2023

  The range of RV products available today is staggering. Whether you’re a minimalist traveler or someone who enjoys all the comforts of home, there’s an RV product for you.

 7. inbound call center solutions

  11.10.2023

  Inbound call center solutions empower individuals with disabilities by providing hands-free, voice-activated support. This inclusivity is a unique and highly beneficial aspect of these digital companions.

 8. cloudkitchens

  11.10.2023

  Cloud kitchens are an excellent solution for those who want to avoid crowded restaurants during peak hours. You can have a quiet, intimate meal in the comfort of your home.

 9. Animal hospital

  12.10.2023

  The benefits of vaccination far outweigh the potential risks, especially when considering the severity of many canine diseases.

 10. Latest News In Pakistan

  02.01.2024

  Stay ahead with the pulse of Pakistan! Your ultimate source for the freshest updates, our platform brings you the Best And Latest News In Pakistan across diverse topics. Dive into a dynamic news landscape, ensuring you’re always in the know about the latest happenings in Pakistan.

 11. The Best Yoga Poses

  02.01.2024

  Engaging in a holistic practice of physical and mental well-being, the best yoga poses encompass a diverse range, each offering unique benefits. The Mountain Pose, Tadasana, establishes a foundation of balance and strength, encouraging alignment from head to toe.

 12. Durham Taxi Service

  02.01.2024

  Experience top-notch transportation with our Durham taxi service. Prompt, professional, and customer-focused, we pride ourselves on delivering a stress-free ride. Whether you’re heading to the airport or exploring the city, our Durham taxi service is your trusted partner for safe and efficient travel.

 13. Top Bone Doctor in Brooklyn NY

  02.01.2024

  Discover unparalleled orthopedic care with the top bone doctor in Brooklyn NY. Our expert team combines cutting-edge treatments with compassionate care to address your orthopedic needs. Trust in the top-rated bone specialist for personalized solutions and optimal outcomes.

 14. Hummer Limo Hire London

  03.01.2024

  The Limo and Car Hire offers a luxurious and stylish transportation experience in the heart of London.
  This service provides the opportunity to ride in a spacious and extravagant Hummer limousine.
  Whether for special events, celebrations, or corporate functions.
  The Hummer Limo Hire London Service caters to those seeking an extravagant and unforgettable way to travel in and around the vibrant city.

 15. Top Publishing Companies in UK

  24.01.2024

  Discover literary stardom with <a href=”https://goldenchildpromotionspublishing.gold/”> Top Publishing Companies in UK </a> —your passport to excellence in storytelling. Unleash your potential, conquer the shelves, and let the industry’s finest turn your words into timeless tales!

 16. Publishing Companies

  25.01.2024

  Publishing companies are entities dedicated to the production and distribution of written content across various formats, including books, magazines, and digital media. Operating within a dynamic industry, publishing companies play a crucial role in shaping cultural narratives and promoting the written word.

 17. Limo Hire London

  25.01.2024

  The Limo and Car Hire offers a luxurious and stylish transportation experience in the heart of London.
  This service provides the opportunity to ride in a spacious and extravagant Hummer limousine.
  Whether for special events, celebrations, or corporate functions.
  The Hummer Limo Hire London Service caters to those seeking an extravagant and unforgettable way to travel in and around the vibrant city.

 18. Cash for Gold

  19.02.2024

  Unclutter your jewelry box and enrich your wallet through our efficient Cash for Gold exchange.

 19. Multitechelevator

  26.02.2024

  Multitechelevator delivers on its promise of competitive elevator prices in Delhi. Elevate your home with confidence!

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.
.